Učili o društvenom poduzetništvu

Članovi više križevačkih udruga proteklog su se vikenda educirali o društvenim inovacijama u poduzetničkim pothvatima. na radionici koju je vodio Teo Petričević, osnivač Act Grupe iz Čakovca, društveni inovator i stručnjak za socijalnu ekonomiju i civilno društvo s višegodišnjim iskustvom u upravljanju projektima, prikupljanju sredstava, ali i obuci i izgradnji kapaciteta. Petričević je pokrenuo i razvio više od 20 društvenih poduzeća i organizacija za podršku, među kojima je i vodeći hrvatski primjer poduzeća za radnu integraciju socijalna zadruga Humana Nova. Društveno poduzetništvo, inače, Europska unija definira kao razne oblike trgovačkih društava koji rješavaju društvene i ekološke probleme na ekonomski održiv način. Polaznici križevačke radionice upoznali su se s preduvjetima i etapama u pokretanju jednog takvog poduzeća, ali i s izazovima i preprekama u tom procesu.

Radionicu socijalnih vještina organizirali su Pučko otvoreno učilište i udruga P.O.I.N.T. u sklopu projekta Future Hub Križevci, svi polaznici su dobili certifikate, a članovi udruga imaju novu priliku za učenje već ove subote kad će seminar i radionicu o kibernetičkoj sigurnosti organizacija civilnog društva voditi Hrvoje Belani.

Vrijednost projekta Future Hub Križevci je 1.779.092,12 kuna koje su odobrene iz operativnog programa
Učinkoviti ljudski potencijali u sklopu natječaja „Prostori sudjelovanja – Razvoj programa revitalizacije
prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“. Projekt Future Hub Križevci
sufinanciraju Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izložena u
ovom tekstu isključiva su odgovornost Udruge P.O.I.N.T. Križevci i ni na koji se način ne smatra da
odražavaju stajališta Europske unije, Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalne zaklade za
razvoj civilnoga društva.

Vezano

Komentari su zatvoreni.