Aplikacija će podsjećati Križevčane kad trebaju iznijeti otpad

Kako bi se olakšalo praćenje rasporeda odvoza otpada, Komunalno poduzeće d.o.o. uvodi mobilnu aplikaciju Moj otpad koja će korisnike usluge putem njihovih mobilnih telefona obavještavati o odvozu spremnika za otpad. “Aplikacija će podsjećati korisnike da iznesu otpad, dobivat će poruke dan prije termina odvoza”, objašnjavaju iz Komunalnog.

Svaki korisnik će na kućnu adresu dobiti detaljne upute za preuzimanje aplikacije s jedinstvenim pristupnim kodom. Ulaskom u aplikaciju, svatko može odabrati način na koji želi primati obavijesti – porukom na mobilni uređaj ili elektroničkom poštom.

Osim rasporeda odvoza otpada, aplikacija nudi mogućnost pregleda odvoza miješanog komunalnog otpada s točnim datumom i vremenom pražnjenja spremnika kao i barkod putem kojeg je omogućena besplatna predaja korisnog otpada u reciklažno dvorište u Donjem Cubincu 30.

Vezano

Komentari su zatvoreni.