Ulaganje u županijske i lokalne ceste

Na nedavno održanom sastanku Vlade Republike Hrvatske sa županima, kojemu je prisustvovao i župan Darko Koren, između ostalog, razgovaralo se i o ulaganju u županijske i lokalne ceste te županijskim upravama za ceste.

Županijske i lokalne ceste čine čak 68 posto svih javnih cesta u Republici Hrvatskoj, što ih čini ključnim dijelom prometne infrastrukture, a istovremeno, sredstva koja su na raspolaganju za te prometnice dostatna su za postizanje svega 50 posto željenog standarda redovnog održavanja. Županijske i lokalne ceste su od 1997. pod upravljanjem županijskih uprava za ceste (ŽUC-eva), koje su ih preuzele u trenutku kad je više od polovine mreže bilo u lošem stanju s potrebom nužnog saniranja kroz izvanredno održavanje i rekonstrukciju. Tada preuzeta mreža prometnica bila je većinom bez projektne dokumentacije i sustava odvodnje te je daljnja rekonstrukcija nužna, ali i teško ostvariva s trenutačno raspoloživim financijskim sredstvima, s čime su se složili župani i ministri.

Sa sastanka je još poručeno kako je nakon perioda intenzivne izgradnje autocesta i obnove državnih cesta, potrebno okrenuti se obnovi mreže županijskih i lokalnih cesta te povećati ulaganja za 120 posto, a svako daljnje odgađanje vodi u zanemarivanje ove infrastrukture. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković tom je prilikom naglasio kako su „županijske uprave za ceste najracionalniji upravitelji javnih cesta“. Ključni prihod ŽUC-eva čine osnovne naknade za ceste, a one se nisu se mijenjale od 2003. godine.

Postojeća raspoloživa sredstva dostatna su za održavanje svega 70 posto duljine i 45 posto vrijednosti javnih cesta, a u odnosu na Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste, u županijskim upravama za ceste zaposleno je najmanje ljudi te su rashodi upravljanja najniži. Tako primjerice, u županijskim upravama za ceste jedna je zaposlena osoba odgovorna za 92,3 km ceste, u Hrvatskim cestama jedna osoba brine o 15,9 km ceste, a u Hrvatskim autocestama jedan zaposlenik odgovara za samo 3,4 km ceste.

Župan Koren je na sastanku kazao: „Drago mi je što je resorni ministar upućen u cijelu situaciju i očekujemo da nas posjeti u Koprivničko-križevačkoj županiji kako bi razgovarali o infrastrukturnim projektima, a kada govorimo o ŽUC-evima, treba primijeniti pošteniji pristup financiranju jer sadašnji nije adekvatan. Nije u redu da smo mi 2011. imali proračun ŽUC-a 38 milijuna, sada imamo 25, a trebali bismo imati 58 milijuna.“

Predsjednik Hrvatske zajednice županija i šibensko-kninski župan Goran Pauk složio se s važnošću unaprjeđenja mreže županijskih i lokalnih cesta, što je ključno za razvoj lokalnih zajednica, dodavši kako su cijene radova i održavanja narasle, a zakonskim su izmjenama 2016. godine županijske uprave za ceste ostale bez dijela naknade za ceste koja je nužna za modernizaciju i podizanje sigurnosti.

Prilika za osiguravanje sredstva za modernizaciju i restrukturiranje cestovnog sektora bit će kroz korištenje sredstava europskih fondova, posebice uoči nove financijske omotnice u čijem će programiranju sudjelovati i županije putem regionalnih koordinatora. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture bit će potpora županijskim upravama za ceste pri prijavi projekata iz fondova EU, a omogućit će i njihovo jače uključivanje u planiranje projekata.

Pored toga, Vlada RH provodi projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora u periodu od 2017. do 2021. za koji je ugovorom o zajmu sa Svjetskom bankom osigurano 22 milijuna eura, a kroz koji je moguće sufinancirati održivost županijskih i lokalnih cesta, primjerice zajedničkom nabavom Hrvatskih cesta i županijskih uprava za ceste za radove redovnog održavanja. Ovim projektom predviđena je i uspostava nacionalnog Sustava gospodarenja cestovnom imovinom (RAMS) koji će omogućiti unošenje podataka o imovini i stanju imovine te donošenje vlastitih programa održavanja za ceste kojima upravljaju županije.

20 godina CSF
Vezano

Komentari su zatvoreni.