Ulica Gustava Neuberga u Križevcima poprima svoj konačni izgled

RADOVI Križevačko gradsko vijeće još je prošle godine u listopadu odobrilo prijedlog Povjerenstva za predlaganje naselja, imena i trgova da se novoj križevačkoj ulici dodijeli ime Ulica Gustava Neuberga.

Kao što vidite na fotografiji, bageri su svakodnevno na terenu, a cesta koja će prolaziti novom ulicom sve više dobiva svoje naličje. Ulica Gustava Neuberga počinje kod k-č. br. 2347/1 u k.o, Križevci na zapadu od Ulice Ivana Gundulića i završava na istoku kod k.č. br. 1186/1.

Neuberg je rođen 24. srpnja 1852. godine, bio je tiskar i vlasnik tiskare, a umro je u Križevcima 11. rujna 1908. godine.(ePodravina.hr)

Vezano

Komentari su zatvoreni.