Večeras predstavljanje knjiga o križevačkom velikanu Franji Markoviću

Ogranak Matice hrvatske u Križevcima i Pučko otvoreno učilište Križevci pozivaju na predstavljanje knjiga „Zbornik radova – Filozofijsko djelo Franje Markovića (1845–1914)“ i „Franjo Marković: etika, kritičko izdanje“, koje će se održati u petak, 10. ožujka 2017. u 18:30 sati u Podrumskoj dvorani Hrvatskoga doma u Križevcima.

O knjigama govore: dr. sc. Damir Barbarić i dr. sc. Stipe Kutleša s Instituta za filozofiju u Zagrebu te dr. sc. Bojan Marotti sa Zavoda za povijest i filozofiju znanosti HAZU.

U glazbenom dijelu programa nastupa Hrvatsko pjevačko društvo „Kalnik“ pod ravnanjem Ozrena Bogdanovića, koje će izvesti skladbu nepoznatog autora „Puna srca pune čaše“ (stihovi Aleksandar Zdenčaj) te „U boj, u boj“ (stihovi Franjo Marković) Ivana Zajca. Ulazak je slobodan.

Damir Barbarić (1952., Zagreb). Znanstveni savjetnik na Institu¬tu za filozofiju u Zagrebu. Predavao filozofiju kao vanjski surad¬nik na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu te kao gostujući profesor na sveučilištima u Beču, Tübingenu, Freiburgu i Berlinu. Utemeljitelj i prvi pročelnik Odjela za filozofiju Matice hrvatske. Autor više knjiga, članaka i studija u Hrvatskoj i inozemstvu.

Noviji radovi: Chora. Über das zweite Prinzip Platons (2015); Wiederholungen. Philosophiegeschichtliche Studien (2015); Zum anderen Anfang. Studien zum Spätdenken Heideggers (2016); Pu¬blikacije iz tematskog okružja ovog zbornika: Hrvatska filozofija u XX. stoljeću (suur.) (2007); Uz Markovićevu estetiku glazbe, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine (2014).

Stipe Kutleša (1955., Tomislavgrad). Znanstveni savjetnik na In¬stitutu za filozofiju u Zagrebu te redoviti profesor na sveučilištima u Zagrebu i Mostaru. Na Sveučilištu u Zagrebu diplomirao filo¬zofiju i povijest na Filozofskom fakultetu (1979), fiziku na Priro-doslovno-matematičkom fakultetu (1982) te magistrirao (1986) i doktorirao (1993) na Filozofskom fakultetu. Radio je u Zavo¬du za povijest i filozofiju znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (1984-2002) i Institutu za filozofiju u Zagrebu (od 2002) gdje je obnašao dužnost ravnatelja (2002-2006). Pročelnik je Odjela za filozofiju Matice hrvatske (2000-2003, 2014 -). Pod¬ručje istraživanja: filozofija znanosti, povijest znanosti, spoznajna teorija, odnos filozofije, znanosti i religije, hrvatska filozofija.

Važniji radovi: Prirodnofilozofijski pojmovi Ruđera Boškovića (1994), Filozofija Ruđera Boškovića (1912); Filozofski leksikon (gl. ur.) (2012), Iz povijesti hrvatske filozofije i znanosti (2013); Znanost, scijentizam i ideologija, Identiteti – kulture – jezici, Go¬dišnjak Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Jezik, ideolo¬gija i sjećanje u suvremenom kontekstu (2016).

Bojan Marotti (1957., Zagreb). Znanstveni suradnik u Zavodu za povijest i filozofiju znanosti HAZU u Zagrebu te docent na Sve¬učilištu Libertas u Zagrebu. Diplomirao filozofiju i komparativnu književnost na Filozofskome fakultetu u Zagrebu (1982), a potom studirao klasičnu filologiju i opću lingvistiku.

Doktorirao filologiju na Hrvatskim studijima u Zagrebu (2012). Predavao povijest dra¬me i kazališta na Umjetničkoj akademiji u Osijeku (2004–2008), a potom u Zagrebu na Sveučilištu Libertas (od 2014). Objavio 2 knjige te više od 25 izvornih i stručnih radova. Uredio oko 50 knji¬ga, pri tome 5 priredio, od čega 3 kritička izdanja. Prevodi s više jezika. Bio tajnikom uredništva časopisa Encyclopaedia moderna (1990–1999). Godine 2016. dobio je nagradu Hrvatske akademi-je znanosti i umjetnosti za područje filoloških znanosti. Područje istraživanja: filozofija jezika, teorija značenja, opće i poredbeno jezikoslovlje, povijest hrvatske filozofije, Aristotelova Poetika, povijest i teorija drame.

Vezano

Komentari su zatvoreni.