Okrugli stol i potpisivanje „Protokola o podršci djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima“

Udruga invalida Križevci organizirala je 15. lipnja 2015. godine Okrugli stol i potpisivanje „Protokola o podršci djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima“ u sklopu EU projekta “Osnaživanje obitelji i djece s teškoćama u razvoju“.

U organizaciji Udruge invalida Križevci, u prostoru Male vijećnice Grada Križevci u ponedjeljak 15. lipnja 2015. godine, održao se Okrugli stol u sklopu projekta „Osnaživanje obitelji i djece s teškoćama u razvoju“, sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda unutar programa „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza II“. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj HR.2.3.03-0012.

Nositelj projekta „Osnaživanje obitelji i djece s teškoćama u razvoju“ je Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize, dok su projektni partneri Centar za rehabilitaciju Zagreb podružnica Sloboština, Udruga invalida Križevci, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar te Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije.

Na Okruglom stolu nakon predstavljanja samog projekta i dosad ostvarenih rezultata te naglašavanja važnosti neophodnih socijalnih usluga, koje se pružaju obiteljima djece s teškoćama u razvoju, potpisan je „Protokol o podršci djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima“.

Protokol reformskog karaktera potpisali su i time potvrdili podršku na regionalnom i gradskom nivou, u ime županije Koprivničko-križevačke, pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti Željka Koluder-Vlahinja; Grada Križevca, zamjenik gradonačelnika Tomislav Katanović te predsjednik Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize Rafael Pejčinović i predsjednik Udruge invalida Križevci Petar Gatarić.

Glavna svrha potpisivanja Protokola je nastavak suradnje i podrška u pružanju socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, s ciljem da se socijalne usluge predstavljene u projektu, kao primjer dobre prakse, započinju pružati u cijeloj Koprivničko-križevačkoj županiji.

Načela izložena u Protokolu bit će smjernice za koordinaciju aktivnosti tijekom provedbe pomoći djeci s teškoćama u razvoju, kao i provedbi relevantnih zakona i propisa iz područja zdravstvene i socijalne zaštite i odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja. Što je najvažnije služi kao sredstvo jačanja lokalne suradnje i razvijanja lokalnih/županijskih/regionalnih sporazuma između ustanova i institucija nadležnih za skrb o djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima.

Projekt je u uvodnom djelu Okruglog stola predstavila u ime Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize, voditeljica projekta Martina Jurišić, dok je u nastavku slijedila prezentacija rezultata projektnih aktivnosti odmora od skrbi i patronaže, projektne asistentice Slađane Milak i Maje Meić, stručnjaka za rad u patronaži.

Projektni partner Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije potpisala je „Protokol o podršci djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima“ 09. lipnja 2015. godine, i time u Sisačko-moslavačkoj Županiji, osigurala podršku na području pružanja socijalnih usluga koje se odvijaju u sklopu projektnih aktivnosti.

Projekt „Osnaživanje obitelji djece s teškoćama u razvoju“ pripada u skupinu projekata koji razvijaju socijalne usluge u zajednici s ciljem da se članovima obitelji koji brinu o ovisnim članovima omogući postizanje bolje ravnoteže između njihove radne i obiteljske uloge.

Iznos projekta je 197.526,60 €, od čega je 88,08 % financirano bespovratnim sredstvima iz EU, dok je preostalih 11,92 % financirano sredstvima nositelja projekta Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize. Trajanje projekta je 18 mjeseci, od 21. lipnja 2014. do 20. prosinca 2015. godine.

Opći cilj: Prevencija institucionalizacije djece s teškoćama razvojem socijalnih usluga u 3 županije (Koprivničko-križevačka, Sisačko-moslavačka i Bjelovarsko-bilogorska)

Specifični ciljevi:

1. Osiguravanje dostupnosti patronaže, psihosocijalnog osnaživanja obitelji i djece s poteškoćama i socijalna usluga „odmora od skrbi“(respite) kroz okupacionu terapiju kao novih i integrativnih socijalnih usluga u zajednici
2. Poticanje zapošljavanja stručnjaka u 3 županije u formi multidisciplinarnih timova
3. Uspostavljanje mehanizma koordinacije i suradnje između svih relevantnih aktera za rješavanje problema s kojima se suočavaju obitelji djece s poteškoćama

U sklopu EU projekta educirani su stručnjaci i formirana su 3 multidisciplinarna tima u Sisačko-moslavačkoj, Bjelovarsko-bilogorskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji, kako bi realizirali projektne aktivnosti, socijalne usluge patronaže, individualna savjetovanja te tematske radionice za roditelje u svrhu upoznavanja i educiranja o novim metodama rehabilitacije, te osnivanje Dnevnih centara s ciljem pružanja usluga „odmora od skrbi“. Socijalna usluga „Odmor od skrbi“ daje priliku roditeljima djece s teškoćama u razvoju, da što kvalitetnije organiziraju radne i obiteljske obaveze, dok djeca kroz korisnu okupacijsku terapiju provode vrijeme u Dnevnim centrima pod paskom educiranih stručnjaka.

U suradnji sa stručnim timom djelatnika partnera projekta Centra za rehabilitaciju Zagreb-podružnica Sloboština, predstojnicom podružnice mr.sc. Teodorom Not, koordinatoricom na projektu CRZ-a, Gordanom Karlovčan prof. reh., i mr. spec. Tamarom Kralj, kliničkim psihologom, provedi se projektna aktivnost edukacije i supervizije stručnjaka. Zahvaljujući prijenosu dobre prakse Centra za rehabilitaciju Zagreb, navedeni stručni tim osigurao je zavidnu kvalitetu rada uključenih stručnjaka u 3 županije gdje se provodi projekt.

Vezano

Komentari su zatvoreni.