Centar za socijalnu skrb i Udruga invalida promoviraju udomiteljstvo

Sutra povodom obilježavanja Dana Grada Križevaca djelatnici Centra za socijalnu skrb Križevci zajedno s Udrugom invalida Križevci na štandu udruge promoviraju i udomiteljstvo. Za djecu je najbolje da odrastaju u obiteljskom okruženju, a kada se takva skrb ne može osigurati u njihovoj primarnoj obitelji smještavaju se u udomiteljske obitelji. Djeca neodgovarajuće roditeljske skrbi, zanemarivana i zlostavljana djeca, djeca s poremećajima u ponašanju, djeca roditelja ovisnika, žrtve obiteljskog nasilja, djeca roditelja počinitelja teških kaznenih djela, djeca oboljela od kroničnih bolesti  i druge socijalno osjetljive skupine imaju pravo na pomoć, adekvatnu skrb u skladu sa svojim specifičnim potrebama.
– Želja nam je između ostalog senzibilizirati javnost za potrebu razvoja sepcijaliziranog udomiteljstva u kontekstu deinstitucionalizacije, ističe ravnateljica centra mr.sc. Kristina Frtalić, pozvavši ujedno građane da se jave u centar za više informacija o ovoj humanoj djelatnosti.

Danas se teži deinstitucionalizaciji odnosno smještavanju djece u obitelji umjesto u domove. Prednosti ovakvog smještaja su bolje zadovoljavanje potreba djece, ovaj način smještaja je prirodniji, u pozitivnom obiteljskom okruženju djeca dobivaju dovoljno ljubavi i topline a dijete ima dojam da nekamo pripada i osjeća se sigurno. Sve navedeno djetetu olakšava da odraste u samopouzdanu osobu s razvijenim socijalnim vještinama. Smještaj izvan vlastite obitelji za dijete znači udaljenost od obitelji i prijatelja, gubitak veza, javlja se osjećaj tuge, straha, hoće li ih udomitelji prihvatiti i hoće li mariti za njih, boje da će biti odbačena ili pak smatraju da moraju biti lojalni prema roditeljima. Iz tog je razloga bitno da udomitelji budu topli i puni razumijevanja, da članovi udomiteljske obitelji prihvate dijete, da mu budu podrška, da imaju pozitivna očekivanja od njega, da uvažavaju posebnosti svakoga.

Kao i djeca i odrasli trebaju ljubav, pažnju, toplinu i društvo drugih ljudi. Osim bolesti i/ili neimaštine, usamljenost je ono što najviše muči starije korisnike smještaja pa im tako podrška, razumijevanje, ohrabrenje kao i osmjeh i lijepa riječ udomitelja znači jako mnogo. Kvalitetno udomiteljstvo ne znači samo osiguravanje smještaja, pomaganje pri higijeni i osiguravanje obroka već uspješni udomitelji poštuju i prihvaćaju korisnika, otvoreni su za razgovor, iskreni, spremni slušati što korisnik priča, nastoje razumjeti njegove probleme i situaciju u kojoj se nalazi.

Udomiteljstvo na našem području ima bogatu tradiciju. Centar za socijalnu skrb Križevci nadležan je za područje grada Križevaca i općina Sv.Petra Orehovec, Kalnika, Gornje Rijeke i Sv.Ivana Žabno gdje je udomiteljstvo i najrazvijenije. Želja nam je da se udomiteljstvo i nadalje kvalitetno razvija, da pružamo stručnu podršku udomiteljima kroz edukacije. Kako bi osigurali potreban smještajni kapacitet i omogućili kvalitetan pristup osiguranju specifičnih potreba korisnika potrebno je konstantno raditi na kampanji za udomiteljstvo.

Općenito, udomiteljska obitelj treba imati moralne vrijednosti, psihofizičke sposobnosti (zdravlje), potrebna znanja, odgovarajući prostor te želju da svi ukućani zajedno brinu o udomljenoj osobi, a odnosi unutar obitelji moraju biti pozitivno razvijeni. Smještaj ili boravak u udomiteljskoj obitelji ostvaruje se kao stalni smještaj (najčešće) dok postoje i mogućnost osiguranja tjednog, privremenog smještaja, cjelodnevnog, poludnevnog, povremenog boravka.
U sklopu stalnog smještaja osigurava se tijekom duljeg vremenskog razdoblja zadovoljavanje životnih potreba kao što su: stanovanje, prehrana, odijevanje, održavanje osobne higijene, briga o zdravlju, čuvanje, odgoj i obrazovanje, njega, radne aktivnosti, psihosocijalna rehabilitacija i korištenje slobodnog vremena.

Sve obitelji koje smatraju da imaju navedene kvalitete, koje svoje vrijeme žele posvetiti obogaćivanju života drugih ljudi, djece ili odraslih, mogu se javiti osobno ili telefonom u Centar za socijalnu skrb Križevci, Bana Josipa Jelačića 5. gdje će dobiti sve potrebne informacije o uvjetima za bavljenje udomiteljstvom. Kontakt telefon je 682-946.

Vezano

Komentari su zatvoreni.