Teku pripreme za popis stanovništva 2011.

Početkom tjedna je u u prostorijama Koprivničko-križevačke županije održan sastanak u vezi provedbe priprema za popis stanovništva 2011. godine. Zbog kratkoće roka za pripremu popisa, sukladno Zakonu o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine, koji je u Narodnim novinama objavljen 24. srpnja, pročelnica Područnog ureda za katastar Koprivnica Jelena Unger okupila je predstavnike gradova i općina s područja županije, te im objasnila ciljeve i obim popisa i pritom naglasila što su u tome obaveze jedinica lokalne samouprave.

Nositelji ovog obimnog posla su područne službe Državne geodetske uprave, a popis će se provoditi od 1. do 28. travnja na temelju službenih podataka Registra prostornih jedinica, koje će DGU u obliku tehničke dokumentacije dostaviti Državnom zavodu za statistiku i županijskim popisnim povjerenstvima. Izrada tehničke dokumentacije za popis 2011. smatra se najvećom inventarizacijom registra prostornih jedinica u njegovoj povijesti, te najobimnijom i najsloženijom obradom podataka do sada.

Očekuj se i revizija podataka na razini gradova i općina naše županije, te pomoć čelnika jedinica lokalne samouprave, dok će Županijskim povjerenstvom za popis, prema zakonu, predsjedati župan Darko Koren. Pročelnica Unger istaknula je kako će to na kraju koristiti i samim općinama i gradovima za buduće apliciranje na strukturne fondove Europske unije, obzirom da se često traže ažurirani statistički podaci kao sastavni dio natječajne dokumentacije.

Vezano

Komentari su zatvoreni.