Grad Križevci osim kazni za svoje radnike predviđa i nagrade

Prošlog ljeta donesen Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi počinje početkom primjene donosi novosti u svakodnevnom radu službi općina, gradova i županija. Nakon ustrojavanja službeničkih sudova u županijama, njihovim sjedištima i većim gradovima, iduća obaveza gradskih uprava je donošenje pravilnika o ocjenjivanju službenika, a križevačka je to odradila na posljednjoj sjednici Poglavarstva. Prema usvojenom aktu, ocjenjivanje rada službenika u prethodnoj godini mora se provesti do 31. ožujka i to ocjenama u rasponu od ‘odličan’ do ‘ne zadovoljava’.

Kako su radili službenici procjenjivat će pročelnici njihovih odjela, ocjene pak pročelnicima dijelit će gradonačelnik, a svi zajedno prema obrascu u kojem se bodovi daju za stručnost i znanje pokazano u obavljanju posla, za učinkovitost i kvalitetu rada, te za poštivanje službene dužnosti. U Pravilnik su ugrađene i kazne; ocjena ‘ne zadovoljava’ povlači za sobom uputnicu na dodatno stručno osposobljavanje, a ako ju službenik zaradi dva puta za redom, po sili zakona prestaje mu radni odnos. Nasuprot tome, kako je rekao gradonačelnik Branko Hrg:
– Inzistirao sam da se ugradi i nagrađivanje, kako ne bi govorili samo o „batini“, već i „mrkvi“.
Tako ocjena ‘odličan’ znači nagradu od 3.000 kuna, a redovite visoke ocjene donose za uspješnost u radu dodatak na plaću.

Vezano

Komentari su zatvoreni.