Preuzimanje novčane pomoći za ogrjev

U prizemlju gradske uprave u sobi br. 1 u Križevcima može podići novac za podmirenje troškova ogrjeva u 2008. godini.

Pravo na korištenje 950 kuna pomoći imaju Križevčani, korisnici prava za pomoć za uzdržavanje, a takvih je na području grada 184. Već jučer i prekjučer veći dio njih podigao je tu gradsku pomoć, a oni koji još nisu moraju ponijeti osobnu iskaznicu, ili skrbnik mora donijeti svoju, ako se brine o štićeniku koji ostvaruje pravo na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva, stoji u pozivu gradske uprave.

Iz proračuna je za ovu namjenu osigurano oko 174.800 kuna.

Vezano

Komentari su zatvoreni.