Križevci – planovi na uvid građanima

Dva važna križevačka prostorno-planska dokumenta idu na javnu raspravu. Prvi je detaljni plan uređenja južnog dijela kompleksa tamošnje bivše vojarne, koji će biti izložen na ponovni uvid i primjedbe građana jer su nakon prošle javne rasprave u dokument unesene korekcije. Glavna se odnosi na garaže duž Ulice Stjepana Radića koje su ovaj put izuzete iz Detaljnog plana uređenja, jer su njihovi vlasnici tražili da ostanu na postojećem mjestu, naslonjene na zidanu ogradu nekadašnje vojarne. Ponovljena javna rasprava i uvid trajat će 15 dana, a tlocrte budućeg prostora građani će moći razgledati u velikoj gradskoj vijećnici, baš kao i Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Gornji Čret, koji će pak građanima biti na uvidu idućih 30 dana.

Vezano

Komentari su zatvoreni.