Ponedjeljak zadnji dan prijava za nagrade Grada

Ponedjeljak 31. ožujka je zadnji dan kada se Odboru za dodjelu javnih priznanja Grada Križevaca mogu podnijeti prijedlozi pojedinaca i udruga za ovogodišnja gradska priznanja.

Prijedlozi se šalju poštom ili se zaprimaju u gradskoj upravi, a moraju sadržavati detaljno obrazloženje o osobi ili organizaciji koju se nominira za priznanja.

U igri su četiri vrste priznanja – proglašenje počasnim građaninom, nagrada za životno djelo, plaketa ili priznanje Grada Križevaca. Dodjela priznanja odabranima je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća za Dan grada 24. travnja.

Vezano

Komentari su zatvoreni.