Križevčancije: Pučko otvoreno ‘gubilište’?!

S.N..JPGKriževcima kruži bauk inkvizicije, da parafraziram Marxa,
koji možda širi neki provincijski srednjoškolski profesor, pro(lu)pali
neovisni političar ili povjesničar uvjeren u svoju istinu, a sad je
strašni forumski Inkvizitor.

Oprostite na uletu koji je
osoban i možda upućen krivoj osobi, no toliko sam priseban da mogu reći
kako me dojam ne vara jer iste riječi koje se prosipaju ovdje na forumu
čule su se da izlaze iz usta čovjeka (ljudi) koji je (su) o ovome slinili
pred terasom jednog kafića prije nekoliko mjeseci.
Koristim priliku da pobijem nekoliko navoda koji se odnose prvenstveno na ulogu nekih članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta, čija se moralnost dovodi u pitanje.

Križevačka inkvizicija iznosi paušalne tvrdnje o prebjezima iz
SDP-a – one se čine kao plod jednog izopačenog uma, bolje rečeno krivog
rješenja jednadžbe s jednom nepoznanicom. Ona glasi da S.N.-a,
člana UV-a nije kupila druga stranka. On se iz SDP-a svojevoljno
isključio i na kraj mu pameti nije ulaziti u druge političke aranžmane
i angažmane. Te Inkvizitorove tvrdnje zvuče kao da ih je čuo u
Hrvatskom saboru, "kokošinjcu" gdje sve vrvi od političke trgovine. Da
profesor Inkvizicije doista poznaje lik S.N.-a ne bi morao govoriti o
političkom bijegu, jer S.N. u politici nije bio više od studenta, u forumu mladih Socijaldemokratske partije, gdje je još uvijek.

Anyway, let’s get to the point – a to je činjenica da će g. Zdenko Balog
biti smijenjen s mjesta ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Križevci.
O tome da je u Ustanovi kritično, čitamo u novinskom citatu, govorilo se dulje vrijeme, no
tek su posljednje odluke novog Upravnog vijeća te Ustanove dale
naslutiti da će smjena biti i realizirana. Zašto je to tako postalo je
vruće pitanje tek s osnivanjem ovog Upravnog vijeća. U njemu su, nota
bene, neki ljudi s unknown iskustvom i izabrani političkom voljom, no S.N. u njega je ušao svojom glavom i ne s namjerom rušenja vodećeg čovjeka POU.
Ulaz_sposobnima.JPG
Upravno vijeće POU je osnovano s namjerom da snimi
stanje u ustanovi, čije je financijsko i izvješće o ostvarenju plana za
prvih šest mjeseci 2005. ocijenjeno lošim, jer su programi za koje je
dobivala novac bili slabo profitabilni. O svemu tome postoji opširna
dokumentacija – proračuni, zapisnici, izvješća. Upravno vijeće radilo
je legitiman i legalan posao da uvidi tko je odgovoran za stagnaciju
Ustanove. G. Balog – voditelj Ustanove i za nju jedina kompetentna
radna jedinka, bio je upoznat sa svim programima u obrazovanju i
kulturi Ustanove i za njih je dobivao proračunski novac. Od njega se
očekivalo da uloženo i vrati svojom ponudom na tržištu. On to u
zadovoljavajućoj mjeri nije ostvario. Nije Balog žrtva politike, a još
je manje UV ubojica njegove karijere i obitelji. Grozno je prozivati
ljude u UV da su, uz pomoć gradske vlasti, radili na njegovoj smjeni.
Može me se staviti na vješala ako krivo mislim, no Upravno vijeće
povuklo je racionalne poteze – od toga da je Balog morao početi
rješavati problem koji već dugo vuče s dobrim duhom Hrvatskog doma do
toga da preispita isplativost programske ponude. Zna li itko od
inkvizicije koji se programi obrazovanja odraslih provode u POU ovoga
grada a koji drugdje? Ne, oni Baloga poznaju kao magistra (koji nije
seljak, i koji je s tom titulom sigurno sposoban), no nije im poznata
njegova upraviteljska uloga.

Ona govori da teško izlazi na
kraj sa svojim podređenim, Marcelom Kovačićem, s kojim je razmjenjivao
preporučena pisma od vrata do vrata. Uz poštovanje prema njegovom
znanstveno-istraživačkom radu, mogao je istražiti kakve mu je
disciplinske mjere mogao izreći, jer za to je imao osnove.
G. Balog
radio je najbolje što je mogao, reći će u okvirima mogućnosti, no
korisnici (među njima i sudionici informatičke radionice na Culture shocku) će vidjeti da su tamo računala oronulih Prozora
i da se u Križevcima u POU ne nudi tečaj priprema maturanata za
prijemne ispite, za što je bilo potrebno imati tek ideju i kontakt s
predavačima. I zbog toga su potencijalni korisnici bježali iz grada. To
se govorilo na sjednicama UV-a i Balog je svega toga bio svjestan.
Svjestan je i S.N. da je Balog jedina osoba koja je morala osmišljavati
programe, da oni budu podesni građanima-korisnicima i budžet-kunama. On
je često bio prisiljen biti homo duplex koji je na sebe tovario
ono što je breme dvjema osobama. S.N. ga je podržao u naporu da kao
jednu od mjera izlaska Ustanove iz krize zatraži zapošljavanje još
jednog stručnjaka, no to je bilo nadglasano – zbog povećanja
proračunskih sredstava kojim bi se takvog stručnjaka plaćalo.
Novo_Pucko.jpg
Stolica
se Balogu počela tresti još prije dvije godine (prema novinskom
članku), i sumnjam da bi do ovakvog javnog pogroma došlo da je to tada
i učinjeno. Ne pitam se zašto nije, iako znam da su tadašnje UV činili
pojedinci intelektualniji od sadašnjih! No, njihove sjednice
bile su rijetke poput pustinjske kiše, i odonda nije "kapnula" nijedna
inicijativa. Tek sa sadašnjim sazivom UV nastala je bura, uzrokovana
povećanim nadzorom nad Ustanovom i procesima unutar nje. Usuđujem se
reći da političkih prognoza u vezi toga da će se odmah raditi na Balogovom razvodnjavanju nije
bilo. S Balogom se surađivalo i tražilo se moguća rješenja. Jedno od
njih ponudio je u svom modelu razvoja Ustanove, gdje je, smatra S.N.,
pokazana dobra inicijativa, s nešto boljim programima, no ona je pala u
vodu zbog nemogućnosti da se Ustanovi dostavi visoka materijalna svota
potrebna za takvo funkcioniranje. S tim je išao i Program rada za 2006.
godinu koji je potonuo iz istog razloga, dok je S.N. bio usamljen na Balogovoj strani kad se o tome na UV glasovalo.

Sad
je Balog na ledu, mnogi od onih zakrabuljenih pseudonimima na forumu
misle da ga je tamo namjerno poslalo UV potpomognuto direktivama iz
HSS-a. Teško će ih biti razuvjeriti, ne zato što bi imali jače
argumente, već zato što se neće (za ocjenu dovoljan) potruditi
sagledati situaciju u kojoj je Balog godinama radio bez kontrole,
provlačeći se na ispitima sve do ove godine. Zdenko Balog jest vrlo
sposoban čovjek, s pedigreom znanstvenika odlično upućenog u križevački
kraj – to znaju i površni poznavaoci njegovog djela. Ali kao ravnatelj
javne ustanove rabio je i loše metode. Činjenica je da je imao
nepovoljne uvjete jer je radio sam, pa se za većinu uspjeha i pogrešaka
krivilo samo njega. Istina je, međutim, da on nije jedini
krivac, dio krivnje mora, smatra S.N. preuzeti i osnivač Ustanove, sam
grad Križevci, koji je trebao reagirati puno, puno ranije. No, mjere
poduzima pretkraj 2005. godine, nakon što su Balogu dani brojni rokovi
da pokuša stabilizirati Ustanovu.

Odluke UV-a potvrđene i od
strane Gradskog vijeća zato nisu nemoralne i nepristojne. One teže tome
da se stanje u Ustanovi raščisti, na ne svima mio, ali nužan način.
Balogu je ponuđeno novo radno mjesto i žarko želim da to obećanje Grad
prema njemu i ispuni. Upravno vijeće POU će potom raspisati tjeralicu
za osobom koja bi bila vršitelj dužnosti ravnatelja, te će ići u grad,
naći osobu putem programskog natječaja i s iskustvom, da bude novi
ravnatelj Ustanove. Takva osoba neće se izroditi iz gradskih političkih
glava jer oni za to volje (pa ni pameti!) nemaju. Ne postoji fantomski
stranački ključ, vrata se otvaraju samo osobi sa čvrstim programom i
ambicijom dizanja Ustanove iz učmalosti križevačke sredine. To ne može
netko zelen i poslušan i svaki takav pokušaj ću spriječiti. Iz
Inkvizicije misle da bi to mogao biti drugi S.N. Koliko ga poznajem, on
se ne usuđuje na takvo što.

Sjednite, jedan, profesore
– i on i Vi za to ste nezreli…

Vezano

Komentari su zatvoreni.