Knok ponovo predsjednik gradskog SDP-a

Iako na e-mail adresu redakcije križevačkog portala nije stiglo nikakvo priopćenje za medije, taj dokument smo uspjeli dohvatiti sa stranica www.krizevci.com pa njegov sažetak prenosimo ovamo, a sve u svrhu informiranja naših čitatelja.

Izborna konvencija Gradske organizacije SDP-a Križevci održana
je u petak 14. listopada u Velikoj gradskoj vjećnici u Križevcima.
Izvješća o proteklom četverogodišnjem radu podnijeli su predsjednici Ivan Knok (za gradski SDP), Nada Šegrt (za Forum žena) i Martin Vujić
(za Forum mladih), a konvencija ih je prihvatila. Isto tako, konvencija
je podržala odluku Gradskog odbora da SDP neće u Križevcima ulaziti u
novu koaliciju s HSS-om, sve dok je u sadašnjem gradskom poglavarstvu
HSS s HDZ-om.

Delegati na Konvenciji izabrali su novi Gradski odbor od 25 članova i
Nadzorni odbor od tri člana. Za predsjednika križevačkog SDP-a ponovno
je izabran Ivan Knok, a za njegovog zamjenika Željko Brlić.
Također je izabrano 17 delegata za Županijsku konvenciju SDP-a koja će
se održati 14. studenog u Koprivnici. Konvencija je usvojila i Program
rada za naredno četverogodišnje razdoblje s naglaskom jačanja stranke i
doprinosu razvojnim projektima grada Križevaca kroz sudjelovanje u radu
Gradskog vijeća, mjesnih odbora i drugih gradskih institucija.

Vezano

Komentari su zatvoreni.