Pregledavate oznake

dizajn

Pozdrav svijetu!

Otprilike u vrijeme nastajanja portala križevci.info zaključeno je da će dizajn biti fleksibilan, tj. mijenjati će se kroz vrijeme i prilagođavati potrebama. No, ono na što autori nisu…