Helikopterska hitna medicinska služba od danas i za našu županiju

Danas počinje s radom helikopterska hitna medicinska služba (HHMS) za područje Koprivničko-križevačke županije, priopćile su županijske službe. Helikopter hitne medicinske službe će se koristiti kad bolest ili ozljeda zahtijevaju hitno medicinsko zbrinjavanje, nadzor i prijevoz te u slučajevima kad stanje pacijenta zahtijeva hitnu terapiju ili intervenciju koja nije dostupna u najbližoj nadležnoj bolnici.

Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije će u slučaju potrebe  zbrinjavanja pacijenta crvenog, najhitnijeg kriterija ili u slučaju kad bi korištenje cestovnog vozila bilo neprihvatljivo za zdravstveno stanje pacijenta zbog velike udaljenosti ili nepristupačnog terena, aktivirati helikoptersku hitnu medicinsku službu s ciljem prijevoza pacijenta u Kliničku bolnicu Dubrava. Ukoliko bi se radilo o specifičnim hitnim medicinskim stanjima koja bi zahtijevala hitno bolničko zbrinjavanje, primjerice u Kliničkoj bolnici za dječje bolesti ili Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, tada će s heliodroma Kliničke bolnice Dubrava, Nastavni zavod za hitnu medicinu grada Zagreba, dalje osigurati hitni medicinski cestovni prijevoz do određene bolnice.

U organizaciju takvog prijevoza biti će uključen i Centar 112 koji je zadužen za osiguravanje mjesta slijetanja i oslobađanje od ljudi, ovisno o koordinatama lokacije pacijenta. Mjesto slijetanja helikoptera može biti prometnica, obližnja livada, nogometno igralište ili bilo koje drugo pogodno mjesto, najbliže lokaciji pacijenta.

Hrvatski zavod za hitnu medicinu izdao je Protokol komunikacije i aktivacije HHMS-a, te Smjernice i upute za medicinske dispečere za aktiviranje HHMS-a u kojima su navedena i medicinska stanja kod kojih se HHMS može aktivirati, primjerice srčani zastoj kod odraslih i djece, velike nesreće i katastrofe, bol u prsima, poremećaji svijesti, infekcije, sepse, prometne nesreće s težim ozljedama, opekline i ozljede uzrokovane električnom energijom, utapanje i druga stanja definirana u smjernicama, a u kojima je helikopter najbrže rješenje. Iako je Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, navodi se u priopćenju, svojim osobljem, voznim parkom i medicinskom opremom osposobljen za pružanje hitne medicinske pomoći i dobro uhodan u postizanju najbrže medicinske pomoći unutar zlatnog sata, sada je spreman i na nove izazove koje HEMS donosi.

20 godina CSF
Vezano
Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno