Nema sluha za problem nasilja nad ženama – sigurna kuća treba sustavnu pomoć države

Uz sva prava, uz sav zakonodavni okvir i ono što im institucije i sustav omogućuju, u praksi žene još uvijek nisu zaštićene od nasilja u obitelji. Dokaz tome su konkretni podaci – prošle godine Udruga Hera je primila dosad najviše poziva, više od 300 samo na SOS telefon, a više od 60 posto osoba javilo se prvi put. Od travnja 2021. kad je u našoj županiji otvoreno privremeno sklonište u koje se moglo smjestiti osam osoba, do kraja 2022. smještaj su ondje potražile 23 žene i 28 djece, a samo lani se u Herino savjetovalište javilo 109 žena!

Kako bi senzibilizirala građane i građanke na problem nasilja u obitelji, udruga Hera kao partner Koprivničko-križevačkoj županiji provodi kampanju kao dio projekta Novi početak, koji financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Glavni cilj projekta  je unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji, te podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja. Započeo je u studenom 2020. i završava u svibnju 2023. i uspostavljena je sustavna zaštita žena žrtava obiteljskog nasilja i njihove djece, osigurana usluga skloništa, odnosno smještaja za žrtve obiteljskog nasilja na području naše županije s obzirom na to da smo do 2021. bili jedna od šest županija u Hrvatskoj koja nije imala takvu uslugu.

Cilj je ispunjen, projektom je uređen i osiguran smještaj kapaciteta do 14 osoba, no to nije dovoljno. Udruga surađuje sa skloništima u okolnim županijama, po pitanju eventualnih premještaja u slučaju otkrivanja smještaja od strane zlostavljača te ugroze sigurnosti žrtve, a ovisno o potrebama i sigurnosti žena žrtava nasilja, odabir skloništa se predlaže na osnovi procjene rizika od strane Centra za socijalnu skrb i policije.

U skloništu koje je uređeno zahvaljujući EU projektu Novi početak, korisnicama se pruža emocionalna podrška, psihosocijalna, pravna pomoć i podrška te druge formalne i neformalne edukacije vezane uz ekonomsko osamostaljivanje, jačanje samopouzdanja i samopoštovanja kako bi što prije pronašle posao i sigurno mjesto za život sebe i svoje djece. Projektom su također omogućeni i popratni troškovi stanovanja korisnica nakon izlaska iz skloništa što predstavlja izuzetnu pomoć i podršku..

Nasilje nad ženama nije individualni problem svake žene koja ga proživljava, to je društveni problem i tako dugo dok nema političke volje na nacionalnoj razini i dok ne priznamo da nismo sigurna zemlja, problem se neće rješavati. Mi imamo jedan od možda najboljih zakonodavnih okvira po pitanju zaštite, međutim u praksi to ne funkcionira”, rekla je predsjednica Udruge Hera Marina Švagelj Jažić. Kad govorimo o pružanju podrške i zaštite onima koji su pretrpjeli nasilje, kod nas je sustav dokazivanja na žrtvi koja osim što je proživjela nasilje, još ga mora dokazivati i dodatno se traumatizirati. Počinitelj, istovremeno, ne mora činiti ništa. Dovoljno je da kaže da nije kriv i godinama će čekati da postupak završi ili pak ne završi.

Socijalne usluge smještaja i pomoći za najugroženije skupine u koje spadaju žene žrtve nasilja i njihova djeca, zatim osobe s invaliditetom, beskućnici i druge marginalizirane skupine, u Hrvatskoj se još uvijek rješavaju iz europskih fondova, umjesto da se problem rješava dugoročno na nacionalnoj razini. Država na adekvatan način ne odgovara na potrebe svojih najugroženijih građana i ne ulaže dovoljna financijska sredstva u sustav širenja mreže socijalnih usluga.

Potrebne su dugoročne strategije. Ovim projektom uspostavili smo uslugu koja dosad nije postojala, a usmjerena je na osiguravanje smještaja za žene i djecu žrtve nasilja, no projektno financiranje nije primjereno jer projekt  ima rok trajanja, a za adekvatnu i kvalitetnu uslugu  potrebno je sustavno i kontinuirano financiranje za nastavak rada skloništa. Ne možemo sad ženama reći: oprostite, nemamo više novca da vam osiguramo smještaj, hranu, higijenske potrepštine, režije i dr. Sigurno unutar našeg sustava i državnog proračuna ima dovoljno novca, ali nije raspoređen onako kako bi trebao biti. Ispada da je servis uspostavljen na ovakav način i kroz nevladin sektor vrlo jeftin za državu, ali isto tako ona ne želi i nema sluha loviti se u koštac s problemom nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te uspostavom i razvojem odgovarajuće pomoći i  podrške. Servisi podrške za žrtve obiteljskog nasilja ne mogu se dugoročno razvijati na dobrovoljnom radu, ovdje je riječ o potrebama koje su osnova ljudskog dostojanstva“, poručila je Marina Švagelj Jažić.

Projektom Novi početak je kroz sredstva Europskog socijalnog fonda osigurano 9.233.880,49 kuna za unaprjeđenje sustava podrške, prevencije i zaštite od nasilja nad ženama, jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji, te podizanje svijesti javnosti o pravima žrtava nasilja. Korisnik projekta je Koprivničko-križevačka županija, doku su projektni partneri Udruga “HERA” Križevci i Centar za socijalnu skrb Križevci. Stručnu pomoć u provedbi projekta pruža PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije.

Vezano

Komentari su zatvoreni.