Vinari i ugostitelji učili o održivom turizmu

Članovi vinske ceste križevačkog prigorja sudjelovali su u ponedjeljak na još jednoj radionici u okviru projekta ”Prekogranične vinske ceste 2″, obavještava Ured gradonačelnika u priopćenju. Vinogradari, vinari, turistički i ugostiteljski radnici pratili su u Razvojnom centru i tehnološkom parku predavanje dr. sc. Sandre Kantar pod nazivom ”Održivi turizam i ekoturizam na Vinskoj cesti”.

Dr. Kantar inače vodi Katedru za Menadžment u poljoprivredi na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima i polaznicima je govorila o značenju pojma ruralnog prostora i ruralnog turizma, o oblicima ruralnog turizma s naglaskom na eno-gastronomski turizam iz perspektive održivog razvoja i ulogu tradicije u oblikovanju ponude turističkih sadržaja. Među temama koje je obradila navedeni su i primjeri dobre prakse poput wine and walk, biciklističkih ruta po vinogradu te jahanja konjima kroz vinograd, zatim pravni okvir za registraciju i rad u seoskom turizmu te pravila sljubljivanja vina s hranom.

20 godina CSF
Vezano

Komentari su zatvoreni.