Obavijest o sterilizaciji mačaka


Obavještavaju se građani Križevaca da od ove godine Grad sufinancira sterilizaciju mačaka. Sterilizacija se sufinancira sa 150 kuna po mački, a pojedini vlasnik može uz sufinanciranje grada sterilizirati do najviše tri mačke. Sterilizacija se može obaviti kod svih pravnih i fizičkih osoba koje imaju registraciju za dotičnu djelatnost unutar granica Republike Hrvatske uz obvezu da su vlasnici mačaka građani grada Križevaca što dokazuju osobnom iskaznicom.
Po obavljanju sterilizacije, građani ispunjavaju Zahtjev za povrat sredstava koji potom dostavljaju u Upravni odjel za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu, a koji se može naći na stranici www.krizevci.hr.
Sufinanciranje se ne odnosi na uzgajivače mačaka.

Vezano

Komentari su zatvoreni.