Za dva tjedna novi izbori u Križevcima

Raspisani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Križevaca i održat će se u nedjelju 16 listopada, odlučilo je Gradsko vijeće na sjednici 14. rujna. Birači mogu pregledati te zatražiti dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača do srijede 5. listopada od 7 do 15 sati u Izdvojenom mjestu rada županijskog Upravnog odjela za opću upravu i imovinska prava u Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, pozivom na 048/720-303 ili slanjem upita na tatjana.gajski@kckzz.hr. Uvid u registar birača moguć je i na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave putem OIB-a ili MBG-a građana i prezimena.

Popis birača sastavlja se za izbore za članove vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti na području Križevaca ina njemu su birači koji imaju prebivalište na području grada i važeću osobnu iskaznicu. Birači koji prilikom dolaska na biračko mjesto utvrde da nisu upisani u izvatke iz popisa birača, mogu i na dan održavanja izbora dobiti potvrdu za glasovanje (npr. osobe koje nemaju važeće osobne iskaznice). Potvrde za glasovanje izdaju se u Matičnom uredu u Križevcima, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12.

Na području grada Križevaca osnovano je trideset mjesnih odbora i tri gradske četvrti. Članove vijeća biraju građani s područja gradske četvrti koji imaju biračko pravo, vijeće ima devet članova i mandat im traje četiri godine. Vijeća gradskih četvrti, inače, imaju ulogu voditi brigu o uređenju područja, mogu provoditi manje komunalne akcije kojima se poboljšava komunalni standard građana, voditi brigu o poboljšavanju  zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravlja, socijalne skrbi, kulture i sporta na svom području.

Vezano

Komentari su zatvoreni.