Kreću prijave za sufinanciranje obnove fasada

Grad Križevci obavještava građane kako 16. kolovoza 2022. godine kreću prijave na Javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja stambenih jedinica koje se nalaze u Ulici Ivana Zakmardija Dijankovečkog i na Trgu Josipa Jurja Strossmayera.

Pravo na korištenje sredstava može ostvariti fizička ili pravna osoba koja je vlasnik ili suvlasnik nekretnine u predmetnim ulicama, a subvencionirat će se samo troškovi koji su vezani isključivo uz obnovu ulične fasade uključujući i troškove obnove stolarije. U Proračunu Grada Križevaca za ovu namjenu osigurano je 200 tisuća kuna, a najviši iznos sufinanciranja koji jedan korisnik može ostvariti po objektu iznosu najviše 25 posto opravdanih troškova ulaganja, odnosno ne više od 100 tisuća kuna uključujući PDV.

S obzirom da se predmetne ulice nalaze unutar kulturno-povijesne cjeline Grada, potrebno je radove izvoditi u skladu s uputama i uvjetima Ministarstva kulture i medije – Konzervatorskog odjela u Bjelovaru. Prijave će se zaprimati do 15. rujna 2022. godine do 14,00 sati, a više detalja oko Javnog poziva svi zainteresirani mogu pronaći ovdje.

Vezano

Komentari su zatvoreni.