Savjet mladih izabrao novo vodstvo

Na konstituirajućoj sjednici koju su održali ovaj tjedan, članovi Savjeta mladih Grada Križevaca jednoglasno su izabrali Sanelu Stručić za novu predsjednicu. Njena zamjenica bit će Lucija Janeš, a članovi Savjeta uz njih su Dino-Luka Budinski, Antonio Sirovec, Domagoj Šimatović i Josipa Pavleković. Izabrani su na mandat od tri godine, sudjelovat će u odlučivanju o temama koje se odnose na mlade, ali će i poticati svoje vršnjake da se uključuju u javni život.

Sjednicu je do izbora novog predsjednika vodio, prema Zakonu o savjetima mladih, vodio predsjednik Gradskog vijeća Igor Frbežar koji je članove upoznao sa zakonskim odredbama i djelokrugom rada Savjeta mladih. Nova predsjednica poručila je da se raduje kvalitetnoj suradnji u nadi da će njihov rad pomoći podizanju kvalitete života mladih u Križevcima. Pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam članovima Savjeta ukratko je predstavio projekt Europe Goes Local, u kojem Križevci sudjeluju od prošle jeseni, a cilj mu je podržati mlade, podići kvalitetu rada s njima te uključiti ih u procese savjetovanja i donošenja odluka na lokalnoj razini. Članove Savjeta pozdravila je i pročelnica Upravnog odjela za pravne i opće poslove Sandra Vuketić.

Vezano

Komentari su zatvoreni.