Ide novi natječaj za koncesiju na parkirališta

Nakon dugačkog procesa i nekoliko žalbi, od kojih je odbijena i ona posljednja Poslovnih sistema Tilia, Grad će početkom iduće godine raspisati novi natječaj za davanje koncesije za parkirališta na području grada koji će ponovo uključivati i uvođenje sustava javnih bicikala.
Nadamo se kako će ovaj put cijeli proces kraće trajati, a detalje vezane uz samu provedbu, pravovremeno ćemo objaviti i komunicirati s građanima nakon što bude odabran koncesionar“, odgovara Ured gradonačelnika Marija Rajna.

Podsjetimo, parkiranje se u Križevcima ne naplaćuje više od godinu dana kad je Gradsko vijeće, nakon isteka koncesije, na natječaju odabralo tvrtku Crtorad, a tvrtka Poslovni sistemi Tilia koja nije odabrana za koncesionara, uložila je žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave i pokrenula upravni spor pri Visokom upravnom sudu. U međuvremenu je novi saziv Gradskog vijeća u srpnju poništio prethodnu odluku o odabiru koncesionara, a žalbe Poslovnih sistema Tilia su odbijene.

Otkad se parkiranje u Križevcima ne naplaćuje, parkirališta su prepuna, a stanovnici središta grada nezadovoljni jer ne uspijevaju pronaći slobodno mjesto za svoja vozila. Problem bi trebalo riješiti i uvođenje sustava javnih bicikala koji može biti nadopuna javnom gradskom prijevozu, smanjiti broj automobila na cesti i pozitivno utjecati na okoliš. Mnogi gradovi u Hrvatskoj i Europi već godinama raspolažu javnim prijevozom na biciklima, neki poput Varaždina i javnim romobilima.

20 godina CSF
Vezano

Komentari su zatvoreni.