Kešerovi projekti ruše se kao kule od karata

Jako sam tužan, ljut, razočaran, zar je ovo moguće, zar ovi ljudi na Općini Kalnik znaju što rade? Upropasti europsku investiciju u cestogradnju šumskih puteva je nedopustivo!“, ovim se riječima bivši kalnički načelnik Mladen Kešer obrušio na svog nasljednika Krunu Đurca i optužio ga da će upropastiti 3.5 milijuna kuna koje je Europa dala za cestogradnju na Kalniku. Činjenica je da je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Općini Kalnik odobrila sredstva za projekt rekonstrukcije traktorskog puta u šumske ceste Kalnik-Borje i Kalnik-Kamešnica, ali kad je prijavljivala projekt, Kešerova administracija ili nije znala što radi ili je zaboravila na činjenicu da se na trasi ceste Kalnik-Borje nalazi – arheološko nalazište.

Bivša kalnička vlast platila je izradu projekta, provela javnu nabavu i odabrala izvođača radova iako nije prethodno tražila suglasnost Ministarstva kulture i Instituta za arheologiju, što je morala jer je planirala graditi cestu u području kulturnog dobra. Prije smjene vlasti, 14. svibnja ove godine, Institut za arheologiju zatražio je pokretanje postupka hitne preventivne zaštite lokaliteta Kalnik-Igrišće jer su u arheološkom nadzoru na terenu utvrdili da je upravo tamo iskolčena trasa za buduću cestu.

U dopisu koji smo dobili u prosincu 2020. od Konzervatorskog odjela u Bjelovaru stoji da se radovi na izgradnji šumske ceste Kalnik – Borje neće izvršiti na zaštićenim česticama, međutim u glavnom projektu izvođača radova spominje se više čestica koje se u stručnom mišljenju konzervatora ne spominju“, navodi Institut. Osim toga, dodaju, stanje na terenu ne odgovara onome u glavnom projektu izvođača, a iskolčena trasa zahvaća zaštićenu zonu. Institutu također nije jasno kako to da su uopće dobivene dozvole za takav projekt te upozorava na propuste zbog kojih je potencijalno ugroženo kulturno dobro.

Budući da je projekt naslijedila, nova općinska vlast tražila je dodatna pojašnjenja od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Dobili su odgovor da izuzeće ili promjena dijela dionice nije dopuštena jer se time mijenjaju uvjeti prihvatljivosti i dobiva potpuno novi projekt. Uz to, Agencija je navela da se nalazište istražuje od 2006. godine pa je Općina sa stanjem na lokaciji ulaganja bila upoznata i o tome je trebala voditi računa prilikom projektiranja i izrade projekta.

Đurecovoj administraciji čitava je procedura sumnjiva, ne samo kolčenje ceste Kalnik-Borje po česticama koje se u projektu ne spominju, već i cesta Kalnik-Kamešnica koja je zbog nagiba i strukture terena također problematična, a u Glavnom projektu prikazana je nepotpuno pa nije jasno ni kako bi izgledala njena čitava trasa.

Indikativno je da je kao nadzor nad gradnjom imenovan gospodin Ramiz Duraković, koji je zaposlenik tvrtke bivšeg načelnika Mladena Kešera“, poručuju, dok je glavni projektant rekonstrukcije obje ceste također Kešerov zaposlenik, Mirsad Navrboc.

Uz sve to, izvođač radova je već najavio vantroškovničke radove od barem milijun i pol kuna koji nisu predviđeni projektom. Općinski vijećnici Olinka Gjigaš, Tihomir Radiček, Mateja Jež Rogelj, Matija Kovačić, Saša Višak i Ivan Biškup potpisali su zajedničko priopćenje u kojem kažu da je nastavak ovog projekta trenutačno prevelik rizik s obzirom na nekvalitetnu projektnu dokumentaciju, financijske kapacitete Općine, ali i mogućnost zastoja u radovima ovisno o nalazu arheologa i ograničenjima kojima je Javna ustanova za zaštićene dijelove prirode, zbog gniježđenja zaštićenih vrsta ptica, dozvolila radove samo sedam mjeseci godišnje. Svi projekti koje financira Europska unija imaju ugovorene rokove i svaki zastoj predstavlja rizik za korisnike sredstava, a to znači da bi sve neplanirane troškove morala podmiriti – Općina.

20 godina CSF
Vezano

Komentari su zatvoreni.