Danas nova sjednica Gradskog vijeća, na dnevnom redu je 19 točaka

Danas, 27. rujna na rasporedu je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca. Sjednica će se održati s početkom u 18,00 sati u dvorani Kina Kriežvci koja se nalazi u sklopu Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci na adresi Franje Tuđmana 20, Križevci.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata zamjenici vijećnika Gradskog vijeća,
 2. Davanje informacije i razmatranje statusa projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci”,
 3. Davanje informacije i razmatranje nacrta prijedloga Uredbe o uslužnim područjima,
 4. Razmatranje Izvješća o realizaciji financijskih planova osnovnih škola s područja Grada Križevaca, za prvo polugodište 2021. godine:
  a. Osnovne škole Ljudevita Modeca, b. Osnovne škole “Vladimir Nazor”, C. Glazbene škole Alberta Štrige,
  d. Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju,
 5. Razmatranje Izvješća o realizaciji financijskih planova dječjih vrtića s područja Grada Križevaca za prvo polugodište 2021. godine:
  a. Dječjeg vrtića Križevci, b. Dječjeg vrtića Zraka sunca, C. Dječjeg vrtića Svetog Josipa,
  d. Dječjeg vrtića Čarobna šuma,
 6. Razmatranje Izvješća o realizaciji financijskog plana i programa rada ustanova u kulturi za prvo polugodište 2021. godine:
  a. Pučkog otvorenog učilišta Križevci, b. Gradske knjižnice “Franjo Marković” Križevci,
  C. Gradskog muzeja Križevci,
 7. Razmatranje Izvješća o realizaciji financijskog plana i programa rada za prvo polugodište 2021. godine:
  a. Javne vatrogasne postrojbe Križevci, b. Vatrogasne zajednice Grada Križevaca, C. Zajednice športskih udruga Grada Križevaca, d. Zajednice tehničke kulture Križevci, e. Gradskog društva Crvenog križa,
 8. Donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Križevaca za prvo
  polugodište 2021. godine,
 9. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca za 2021. godinu
 10. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Križevaca za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine,
 11. Donošenje Odluke o imenovanju spomen-obilježja poginulim križevačkim braniteljima
  Domovinskog rata,
 12. Donošenje Odluke o dopuni Popisa komunalne infrastrukture Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture Grada Križevaca javnim dobrom u općoj uporabi,
 13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama Grada Križevaca,
 14. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja “Novi centar” – južni dio bivšeg kompleksa vojarne ,,Ban Stjepan Lacković” u Križevcima,
 15. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja pretežito stambene zone „Posrednji put”,
 16. Donošenje Odluke o: a) predlaganju razrješenja člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodne
  usluge d.o.o.; b) predlaganju kandidata za izbor člana Nadzornog odbora trgovačkog društva
  Vodne usluge d.o.o.,
 17. Donošenje Odluke o izmjeni i Dopuni Odluke o davanju u zakup građevinskog zemljišta na istočnom dijelu gospodarske zone Gornji Čret,
 18. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja Izgradnja građevina društvene djelatnosti (sport i rekreacija ), Sportska dvorana i prateći sadržaji i
 19. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja Izgradnje područnog dječjeg vrtića.

Vezano

Komentari su zatvoreni.