Županija za sufinanciranje programa i projekata ustanova i udruga iz područja kulture za 2021. godinu osigurala 1,1 milijun kuna

Koprivničko-križevačka županija objavila je Natječaj za sufinanciranje programa ustanova u kulturi za 2021. godinu i Poziv za sufinanciranje programa i projekata udruga i ostalih iz područja kulture za 2021. godinu za koje je unatoč izvanrednim okolnostima izazvanih pandemijom koronavirusa  i ove godine osigurala značajna sredstva u županijskom proračunu, gotovo 1,1 milijun kuna.

Program ustanova u kulturi obuhvaća programe ustanova u kulturi koje djeluju sa sjedištem i aktivnostima na području Koprivničko-križevačke županije te svojim projektima doprinose kulturnom razvoju, očuvanju kulturnih vrijednosti i dobara Koprivničko-križevačke županije. Ukupno planirana sredstva Natječaja iznose 165.000,00 kuna, a namijenjena su za okvirno 15 projekata pri čemu pojedinačna vrijednost projekta koji se može ugovoriti iznosi najmanje 1.000,00 kuna, odnosno najviše 20.000,00 kuna koje će se raspoređivati u prioritetna područja: muzejsko – galerijska djelatnost, knjižnična djelatnost te izdavačka i nakladnička djelatnost.

Iznimno kod prioritetnog područja muzejsko-galerijska djelatnost, prilikom provođenja aktivnosti vezanih uz manje restauratorske zahvate, zaštitu postojećeg fundusa i održavanje kulturnih dobara najveća pojedinačna vrijednost koja se može ugovoriti iznosi 50.000,00 kn.

Što se tiče sufinanciranja programa i projekata udruga i ostalih iz područja kulture za 2021. godinu prijavitelji se mogu prijaviti na prioritetna područja koja obuhvaćaju: izdavačku djelatnost, likovnu djelatnost, zatim manifestacije koje obuhvaćaju književnu, kazališnu, glazbenu, filmsku djelatnost te razvitak kulturno-umjetničkog amaterizma, zaštitu i održavanje sakralnih objekata i provođenje vjerskih manifestacija te obilježavanje blagdana, djelatnost i rad Zajednice kulturno-umjetničkih udruga te ostala područja kulture.

Ukupno planirana vrijednost ovog Poziva je 925.000,00 kuna s time da se najmanji i najveći iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu razlikuje po pojedinom prioritetnom području te je detaljno razrađen u Uputama za prijavitelje.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa Natječaja i Poziva je 26. veljače 2021. godine do 15.00 sati, a sva pitanja mogu se postaviti elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: kultura@kckzz.hr, i to najkasnije do 12. veljače 2021. godine.

Vezano

Komentari su zatvoreni.