Županija objavila godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2021.

Župan Koprivničko-križevačke županije donio je Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2021. godini iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije

U Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 25/20.) za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija organizacija civilnog društva uključujući i ustanove u kulturi, osigurana su sredstva prema organizacijskim jedinicama – upravnim odjelima  i programima, projektima i aktivnostima koji su dani u Prilogu 1, koji je sastavni dio ovog Godišnjeg plana.

Sredstva će se dodjeljivati udrugama putem natječaja i javnih poziva, odnosno za ustanove putem višegodišnjih dugoročnih ugovora za koje su takvi sklopljeni.

Godišnji plan možete vidjeti u privitku.

Vezano

Komentari su zatvoreni.