Grad objavio listu reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija

Na temelju odredbi iz točke IV. Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Križevaca koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u ak. god. 2020./2021. (KLASA: 011-01/20-01/0003, URBROJ: 2137/02-02/1-20-6, od 15. rujna 2020.; dalje u tekstu: Javni natječaj), članka 10. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Križevaca koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za ak. god. 2020./2021. („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 5/20; dalje u tekstu: Pravilnik) i točke I. Odluke o izmjeni Odluke o broju stipendija, mjesečnom iznosu i roku isplate stipendija u ak. god. 2020./2021. (KLASA: 011-01/20-01/0003, URBROJ: 2137/02-02/1-20-58, od 28. listopada 2020.), Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Grada Križevaca je na sjednici održanoj 28. listopada 2020. utvrdilo Listu reda prvenstva  za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Križevaca koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u akademskoj godini 2020./2021.

Stipendije se, temeljem provedenoga Javnoga natječaja i ocjenjivanja zaprimljenih prijava, mogu dodijeliti studenticama odnosno studentima svrstanima od rednog broja 1. do 21. u tablici.

Lista reda prvenstva dostupna je na OVOJ poveznici.

Vezano

Komentari su zatvoreni.