Tko može, kako i gdje do propusnica? Donosimo detaljne upute

Odlukom o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj koja stupa na snagu 23. prosinca 2020.godine i traje do 8. siječnja 2021. godine svim osobama koje imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj zabranjeno  je napuštanje područja županije u kojoj imaju prebivalište ili boravište.

Osnovni razlog donošenja ove Odluke je ograničavanje kretanja i putovanja koji nisu neophodni za funkcioniranje gospodarstva i društva u cjelini, i time sprječavanje prijenosa bolesti COVID-19.Kategorije osoba koje su izuzete od zabrane svojstvo koje im to omogućava mogu dokazati: iskaznicom i drugom identifikacijskom ispravom ili propusnicom.

Osobe koje ne posjeduju iskaznicu ili drugu identifikacijsku ispravu ili dokument, propusnicu mogu zatražiti od županijskog stožera civilne zaštite prema mjestu svoga prebivališta ili boravišta.

Zabrana se ne odnosi na:

 • osoblje nužno za održavanje prometa i opskrbu;
 • dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe;
 • izvješćivanje javnosti;
 • pacijente koji zahtijevaju medicinsku skrb –zahtjev se podnosi županijskom stožeru civilne zaštite prema prebivalištu ili boravištu osobe koja treba medicinsku skrb
  putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće – zahtjev  se  podnosi županijskom stožeru civilne zaštite prema prebivalištu ili boravištu osobe koja traži propusnicu
 • žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19;
 • diplomatsko osoblje.

Zahtjevi za izdavanje propusnica za pacijente koji zahtijevaju medicinsku skrb ili osobe radi putovanja na posao ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće upućuju se županijskom Stožeru prema mjestu prebivališta ili boravišta osobe koja podnose zahtjev putem sustava e-propusnice.

Osobe koje imaju neki drugi opravdan razlog, a koji nije naveden u Odluci i Uputi, izdavanje propusnice mogu zatražiti od ravnateljstva civilne zaštite putem sustava e-Propusnice.

Drugi opravdani razlozi za koje propusniceIZDAJE RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE su primjerice: odlasci na sportska natjecanja i treninge koji nisu obustavljeni, odlazak u hotele ili druge smještajne objekte za koje su izvršene uplate najkasnije do dana stupanja na snagu Odluke (23.12.2020. godine), omogućavanje izvršenja sudskih odluka koje se odnose na pravo roditelja na provođenje vikenda ili praznika sa svojom djecom, odlazak na sahranu člana uže obitelji, povratak ili neodgodivi put u inozemstvo i drugi opravdani razlozi

Iznimno, u slučaju da podnositelj zahtjeva nema mogućnosti pristupa sustavu e-propusnice, zahtjev se može uputiti putem elektroničke poštena mail adresu nadležnog stožera.U tom slučaju zahtjev treba sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime, OiB, adresa stanovanja (ulica i kućni broj, mjesto/grad, županija), relacija putovanja (mjesto/ grad polazišta i mjesto/grad odredišta putovanja) i obrazloženje opravdanosti zahtjeva.
Također, s obzirom na intenciju Odluke Ravnateljstvo civilne zaštite restriktivno će tumačiti „druge opravdane razloge“ te se mole građani da ne podnose zahtjeve za propusnice, ako zaista nemaju ozbiljan i opravdan razlog zbog kojeg trebaju napustiti županiju u kojoj imaju prebivalište ili boravište.

Proces izdavanja e-Propusnice:

 • u internetskom pregledniku upišite adresu https://epropusnice.gov.hr;
 • odaberite listu vjerodajnica, kao i prilikom svakog drugog pristupa sustavu;
 • potvrdite svoje podatke;
 • ulaskom u korisničko sučelje, izaberite jednu od opcija: zahtjev za propusnicom, pregled propusnica ili pregled zahtjeva;
 • ukoliko želite predati zahtjev za izdavanjem propusnice, ispunite tražene podatke te potvrdite zahtjev;
 • nakon odobrenja, vaša e-Propusnica bit će vidljiva u pdf formatu.

Eventualna pitanja u vezi s funkcionalnostima sustava e-Propusnice za građane možete uputiti službi za podršku putem obrasca dostupnog na stranicama usluge e-Propusnice (0-24 h). U prilogu se nalazi i Popis kontakata za izdavanje propusnica.

Kontakt točka za sva pitanja vezana uz e-Propusnice:

Prilog 1 – Popis kontakata za izdavanje propusnica

 

20 godina CSF
Vezano

Komentari su zatvoreni.