Održana sjednica Predsjedništva, Zapovjedništva i NO županijske Vatrogasne zajednice

U dvorani vatrogasnog doma Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rasinja, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera, održana je sjednica Predsjedništva, Zapovjedništva i Nadzornog odbora Vatrogasne zajednice Koprivničko – križevačke županije. Sjednici su prisustvovali zamjenik župana Ratimir Ljubić, pročelnica Službe ureda župana Melita Ivančić te referent zaštite i spašavanja Krešimir Škvorc.

Na sjednici je jednoglasno usvojen drugi rebalans Financijskog plana Vatrogasne zajednice za 2020. godinu u iznosu 1.132.000,00 kuna. Sukladno Prijedlogu izmjena i dopuna proračuna Koprivničko-križevačke županije vidljivo je kako će u ovom rebalansu biti vraćeno 300.000 kuna, što su sredstva umanjena prije nekoliko mjeseci zbog epidemije koronavirusa, a nakon usvajanja istog Prijedloga na Županijskoj skupštini.

Okupljenima se obratio zamjenik Ljubić koji je zahvalio vatrogascima na dosadašnjem radu i angažiranosti u sustavu civilne zaštite te na zajedničkom provođenju propisanih mjera zaštite od korovnavirusa. Posebno je naglasio dobru suradnju predstavnika Vatrogasne zajednice i stručnih službi Koprivničko-križevačke županije.

Zapovjednik Vatrogasne zajednice Zvonimir Habijan upoznao je prisutne s vatrogasnim intervencijama u razdoblju od 1. siječnja do 31. listopada te podnio izvješće o izvršenim redovnim dislokacijama pripadnika vatrogasnih postrojbi tijekom ove godine.

Zapovjednik Habijan posebno se osvrnuo na Nacionalnu strategiju razvoja vatrogastva za razdoblje 2021. do 2030. godine te na popunu obrasca koji je dostavljen od strane Hrvatske vatrogasne zajednice, vezano uz nabavu novih vatrogasnih vozila i izgradnju vatrogasnih domova, spremišta i vježbališta u periodu od 2021.do 2030. godine. Financiranje navedenog planirano je iz sredstava EU Mehanizma otpornosti i oporavka.

U sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ preko projekta „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske“, a iz sredstava  općekorisnih funkcija šuma u vrijednosti 256 milijuna kuna, do sredine 2021. godine za vatrogasne postrojbe u Republici Hrvatskoj biti će nabavljeno 91 novo vatrogasno vozilo. Vozila će se isporučiti u nekoliko etapa, a županijska Vatrogasna zajednica dobit će četiri nova vatrogasna vozila koja će dati na korištenje profesionalnim vatrogasnim postrojbama u Koprivnici, Đurđevcu i Križevcima.

Od strane Koprivničko-križevačke županije izvršena je revizija poslovanja Vatrogasne zajednice za 2019. godinu nakon koje je dan pozitivan nalaz uz stručno mišljenje i preporuke za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola gdje je to potrebno. Na kraju sjednice, predsjednik p.o. županijske Vatrogasne zajednice Branko Vucikuja predstavio je preporuke za izradu novih statuta vatrogasnih organizacija svih razina a u skladu s novim Zakonom o vatrogastvu.

(foto: Krešimir Juratović)

Vezano

Komentari su zatvoreni.