Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Cubinec“

Na temelju članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19
i 98/19) i Zaključka Gradonačelnika (KLASA: 350-02/20-01/3, URBROJ: 2137/02-03/4-20-22) od
14. listopada 2020. godine, objavljuje se Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Cubinec“.

1. Javna rasprava trajat će od 21.10.2020. do 30.10.2020. godine.
2. Javni uvid moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave Velikoj vijećnici Grada Križevaca (ulica I. Z. Dijankovečkoga 12, Križevci) svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme, na mrežnim stranicama Grada Križevaca www.krizevci.hr te Izrađivača plana www.urbia.hr.
3. Javno izlaganje održat će se u Velikoj vijećnici Grada Križevaca (ulica I. Z. Dijankovečkoga 12, Križevci), u utorak 27.10.2020. godine u 13:00 sati.
4. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja gospodarske zone „Cubinec“ sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno s 30.10.2020. godine i to na sljedeći način:
– upisom u Knjigu prijedloga i primjedbi izloženu u Velikoj vijećnici Grada Križevaca,
– postavljanjem pitanja tijekom Javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
– davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme Javnog izlaganja,
– upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Križevaca putem Urudžbenog ureda Grada Križevaca – Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48 260 Križevci.

Kako je u ovoj odluci navedeno, prijedlozi i primjedbe koje nisu dostavljene u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi. Podnositelji trebaju na podnesku navesti adresu za dostavu odgovora.

Pored toga, pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se
uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Vezano

Komentari su zatvoreni.