Objavljene usvojene V. Izmjene i dopune Prostornog i Generalnog plana uređenja Grada Križevaca

Objavljene su usvojene V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“ br. 3/05, 1/07, 1/09 – ispr., 1/11, 1/13 – uskl., 4/14, 4/15, 1/16, 7/20) i V. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Križevaca (“Službeni vjesnik Grada Križevaca” br. 3/05, 1/07, 1/09, 6/11, 8/11-ispravak, 4/14, 7/17, 2/18 – pročiš., 7/20).

Planove je moguće preuzeti na sljedećoj poveznici: https://krizevci.hr/dokumenti-kategorije/prostorni-planovi/

Pročišćeni tekstovi obaju planova očekuju se za objavu u Službenom vjesniku nakon iduće sjednice Gradskog vijeća.

Vezano

Komentari su zatvoreni.