Donesena odluka o broju stipendija, mjesečnom iznosu i roku isplate stipendija nadolazećoj akademskoj godini

Na temelju članka 27. Statuta Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18 – pročišćeni tekst) i članka 4. stavka 2. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Križevaca koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za ak. god. 2020./2021 („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 5/20), gradonačelnik Grada Križevaca donio je odluku o broju stipendija, mjesečnom iznosu i roku isplate stipendija u ak. god. 2020./2021.

Tako će se u akademskoj godini 2020./2021. iz sredstava Proračuna Grada Križevaca dodijelit će se 10 (deset) stipendija studenticama/studentima koje/i se obrazuju za deficitarna zanimanja, koje/i će zadovoljiti uvjete javnog natječaja za dodjelu stipendija.

Mjesečni iznos stipendije je 1.500,00 (tisućupetsto) kuna, a isplaćivat će se studenticama i studentima za razdoblje od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2021. godine.

Odluku je moguće pogledati na OVOJ poveznici.

Vezano

Komentari su zatvoreni.