Vladine reforme: Križevci ostaju bez oba dogradonačelnika, smanjuje se i broj gradskih vijećnika

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica u Dnevniku HRT-a govorio je o najavljenoj reformi lokalne uprave i samouprave. Rekao je da je u programu Vlade istaknuto funkcionalno povezivanje jedinica lokalne samouprave.

“Potreban je sveobuhvatan pristup, treba voditi računa o ustavnom pravu na lokalnu samoupravu te povelji o lokalnoj samoupravi koja sadrži dva načela – samostalnosti i supsidijarnosti. Provodimo projekt vrijedan 20 milijuna kuna kojem je cilj utvrditi sve podatke o svim jedinicama lokalne samouprave kako bi to bila kvalitetna podloga za pristupanje funkcionalnom povezivanju. Riječ je o povezivanju malih jedinica s većim jedinicama lokalne samouprave. Treba imati relevantne podatke i voditi računa o potrebama stanovništva,” kazao je Malenica.

Komentirajući najavljeno smanjenje broja lokalnih dužnosnika te broj vijećnika u općinskim, gradskim vijećima i županijskim skupštinama, rekao je da je u RH trenutačno 745 osoba koje obnašaju dužnost zamjenika načelnika, gradonačelnika i župana. Broj bi se smanjio za 634, što je ušteda 100 milijuna kuna. Ide se i u smjeru smanjenju broja članova predstavničkih tijela.

Jutarnji list doznaje kako se funkcije zamjenika načelnika i gradonačelnika ukidaju se u svim jedinicama lokalne samouprave osim u gradovima s više od 35 tisuća stanovnika i u županijama.

Osim toga, ukupan broj vijećnika i zastupnika u općinskim i gradskim vijećima te u županijskim skupštinama i skupštini Grada Zagreba smanjit će se za ukupno 20 posto.

Sve te izmjene u kumulativu bi svim općinama gradovima i županijama donijele ukupne uštede od oko sto milijuna kuna, jer se plaće gradonačelnicima, načelnicima i njihovim zamjenicima, kao i naknade vijećnicima i zastupnicima u lokalnim “parlamentima” isplaćuju iz proračuna općina, gradova i županija. Pored toga, izmjenama zakona planira se još jedan novitet. Sve općine, gradovi i županije obvezat će se da javno, na svojim internetskim stranicama, objavljuju sve isplate javnog novca iz svojih proračuna.

Što ovo znači za Križevce?

U prvom redu, od sljedeće godine, kada se održavaju lokalni izbori, naš grad ostaje bez obojice zamjenika gradonačelnika. Trenutno te funkcije obavljaju Danijel Šaško i Mario Martinčević, a ako se obistine najave kako će samo gradovi s više od 35 tisuća stanovnika zadržati dogradonačelničke funkcije, tada će i Koprivnica izgubiti ovu poziciju u piramidi gradske vlasti. Đurđevački gradonačelnik Hrvoje Janči, podsjetimo, u trenutnom mandatu nema zamjenika, tako da bi svi gradovi u Koprivničko – križevačkoj županiji trebali ostati bez mjesta zamjenika gradonačelnika.

Što se daljnjih promjena tiče, Gradsko vijeće Grada Križevaca smanjilo bi se za 20%. Trenutno u gradskoj vijećnici sjedi 21 vijećnik, a ovom bi se reformom taj broj smanjio barem za četiri mjesta. Jednako smanjenje slijedi i za općinske vijećnike, a koliko oni koštaju porezne obveznike, istražili smo u lipnju.

Vezano

Komentari su zatvoreni.