Na raspolaganju 63 tisuće kuna: Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga u okviru natječaja Saveza Alpe Jadran

Objavljen je javni poziv za sufinanciranje projekata udruga u 2020. godini ugovorenih u okviru natječaja Saveza Alpe Jadran.

Udruge, sukladno ovom Pozivu, mogu prijaviti projekte za prioritetno područje: ruralni razvoj i etnička baština.

Koprivničko-križevačka županija sufinancirat će međunarodne projekte udruga civilnog društva s područja Županije kojima su prethodno odobrena financijska sredstva Upravnog odbora Saveza Alpe Jadran u sklopu Tematske koordinacijske točke (TCP) za ruralni razvoj i etničku baštinu kojoj je osnivač Koprivničko-križevačka županija.

Za provedbu ovog Poziva u Proračunu Koprivničko-križevačke županije osigurana su financijska sredstva u iznosu od 63.000,00 kn. Sufinancirat će se troškovi prijave koji su nastali od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine. Pojedina Udruga može ostvariti maksimalno sufinanciranje do 50% ukupnih troškova projekta, odnosno do maksimalno 20.000,00 kuna po pojedinom projektu, te iznos sufinanciranja ne može biti viši od iznosa sufinanciranja projekta od strane Saveza Alpe Jadran.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a završava 24. kolovoza 2020. godine do 15.00 sati.

Kompletan tekst javnog poziva kao i dokumentaciju za prijavu možete pogledati OVDJE.

Vezano

Komentari su zatvoreni.