Obavijest građanima o uklanjanju i uništavanju ambrozije na području grada Križevaca

Prijavi ambroziju - Križevci

Upravni odjel za gospodarstvo, financije EU fondove i javnu nabavu Grada Križevaca, obavještava vlasnike ili posjednike poljoprivrednog i drugog zemljišta (vrtova, oranica, livada i sličnih površina, neizgrađenog građevinskog zemljišta, uključujući rubove parcela, šuma i poljskih putova) na području Grada Križevaca da sukladno Naredbi o poduzimanju mjera uklanjanja ambrozije („Narodne novine“ broj 72/07) i Odluci o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na području Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“ 1/15), dužni su i moraju tijekom vegetacijske sezone tekuće godine, u više navrata sa svojih površina redovito uklanjati i suzbijati ambroziju, a sve s ciljem suzbijanja i sprečavanja njezinog daljnjeg širenja, u svrhu zaštite zdravlja građana. 

Najdjelotvorniji pristup u suzbijanju ambrozije je primjena mehaničkih mjera (čupanje, redovita košnja, okopavanje, kultivacija), agrotehničkih mjera (obrada tla, pravovremena sjetva, prašenje strništa) te kemijskim mjerama (herbicidi). 

Provedbu zakonskih obveza po navedenim odlukama redovito će kontrolirati Poljoprivredni redar Grada Križevaca te će protiv onih koji ih se ne pridržavaju, poduzimati mjere u skladu sa svojom nadležnošću. U cilju izbjegavanja pokretanja postupka, molimo građane da postupaju sukladno ovoj Obavijesti. 

Kontakt osoba : poljoprivredni redar Dean Kuzijev, ing.polj. – 048/628-934 ili 091/1720 – 973.

Vezano

Komentari su zatvoreni.