Odobrena financijska sredstva za programe i projekte udruga za 2020. godinu

Odlukama o odobravanju financijskih sredstava raspoređuju se sredstva za dodjelu udrugama, za provedbu programa/projekata od interesa za opće dobro, iz područja kulture, socijalne skrbi, zdravstva i humanitarnih djelatnosti i sporta i rekreacije za 2020. godinu, a slijedom Javnog natječaja za financiranje programa/projekata od interesa za opće dobro Grada Križevaca koje provode udruge, objavljenog 31. prosinca 2019.

Grad Križevci će sa svim udrugama kojima su odobrena sredstva iz ovih Odluka sklopiti Ugovor o dodjeli financijskih sredstava, najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja ovih Odluka.

Odluke su dostupne na slijedećim poveznicama:

Vezano

Komentari su zatvoreni.