Objavljen javni poziv za upis djece u Dječji vrtić Križevci

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Križevci, objaljen je javni poziv za upis djece u Dječji vrtić Križevci u pedagošku godinu 2020./2021. u periodu od 18.-29.svibnja 2020.

Zahtjevi za upis zaprimati će se od 18.-29. svibnja 2020. isključivo pismeno poštom ili elektronskim putem (sa skeniranim prilozima kojima roditelj dokazuje osnovne i dodatne kriterije) na adresu Matije Gupca 52, 48 260 Križevci ili elektronskom poštom na adresu vrtic.krizevci.info@gmaii.com Uz Zahtiev za upis 2020. i Obrazac za iniciialni razgovor 2020. koji podnosi roditelj potrebna je i sljedeća dokumentacija:

Za upis djeteta u Redoviti 10-satni program Vrtića potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. ispunjen i potpisan (od strane roditelja) Zahtjev za upis djeteta i Obrazac za inicijalni razgovor
  2. izvornik ili presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih djeteta
  3. izvornik ili presliku potvrde o prebivalištu djeteta ili osobna iskaznica za djecu mlađu od 16 godina izdane od MUP-a
  4. preslike osobnih iskaznica roditelja
  5. uvjerenje o prebivalištu roditelja
  6. potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izdana u vrijeme trajanja javnog poziva)
  7. presliku medicinske dokumentacije koja potvrđuje posebnu zdravstvenu potrebu ili teškoću u razvoju djeteta
  8. potvrde o drugim činjenicama bitnim za ostvarivanje prava prednosti kod upisa koje Grad Križevci (u daljnjem tekstu: Osnivač) može utvrditi i ostalu dokumentaciju koju su korisnici usługe dužni priložiti za upis djeteta u Dječji vrtić

Za točnost podataka navedenih u zahtjevu za upis djeteta odgovorne su osobe koje su isti i podnijele. Zahtjev za upis koji ne sadrži isprave navedene u ovome članku će se odbaciti. Zahtjev za upis djece podnose roditelji/skrbnici za upis djece od godine dana života do połaska u školu, u redoviti 10-satni program.

 

Vezano

Komentari su zatvoreni.