Učenici Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci posjetili Unikom d.o.o. Osijek i Kopački rit u sklopu projekta „I ja odvajam!“

Dana 29. travnja 2019. godine učenici drugog razreda Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkog Križevci posjetili su komunalno poduzeće Unikom do.o. u Osijeku te Kopački rit kao nagradu za pobjedu u kvizu znanja o održivom gospodarenju otpadom. Kviz se sastojao od tri dijela. Prvi dio obuhvatio je pitanja sustava gospodarenja otpadom u gradu Križevcima, drugi pitanja vezana za temu zagađenja plastikom, a treći dio bila su pitanja opće kulture. Natjecanje je održano u sve tri srednje škole u Križevcima u sklopu projekta „I ja odvajam!“ čiji nositelj je Grad Križevci, a gimnazijalci su ostvarili najviše bodova.

Učenici su prisustvovali predavanju o održivom gospodarenju otpadom, važnosti pravilnog odvajanja otpada te posljedicama pravilnog i nepravilnog odvajanja otpada na samom mjestu nastanka otpada. Predavanje je održano na Reciklažnom dvorištu nakon čega su posjetili zoološki vrt te Kopački rit, najvredniji posebni zoološki rezervat u Hrvatskoj. Sam Kopački rit najveće je rastilište i mrijestilište slatkovodne ribe u Podunavlju, jedna od najvećih fluvijalno-močvarnih nizina u Europi i dom za više od 2300 bioloških vrsta. Svake godine u Kopačkom se ritu gnijezdi oko 140 vrsta ptica.

Projekt „I ja odvajam!“ je projekt kojim se provode izobrazno-informativne aktivnosti radi osvješćivanja građana grada Križevaca i općine Sveti Ivan Žabno o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom. Naglasak projekta je na sprječavanju nastanka otpada, pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima, kućnom kompostiranju i ponovnoj upotrebi predmeta, a sve u cilju smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalište „Ivančino brdo“ u Križevcima.

Vrijednost projekta je 547.346,72 kune, a 84,9 posto odnosno 465.244,71 kuna je sufinancirano iz Kohezijskog fonda.

Vezano

Komentari su zatvoreni.