Građani više ne moraju dostavljati rodne listove, smrtne listove ili domovnice

Prilikom ostvarivanja određenih prava u Gradskoj upravi Grada Križevaca podnositelji zahtjeva morali su dostavljati određene isprave iz državnih matica poput rodnog lista, smrtnog lista ili domovnice. Od 8. siječnja 2019. godine građani Križevaca prethodno navedene dokumente više ne moraju dostavljati prilikom podnošenja zahtjeva s obzirom da se Grad Križevci povezao sa sustavom e-matice.

Zahvaljujući ovom povezivanju, Grad Križevci dobio je pravo uvida u državne matice pa navedene dokumente više neće potraživati od građana čime će se ubrzati procedura, a građani uštedjeti vrijeme i novac. Ovo je još jedan od koraka napravljen u smjeru digitalizacije Gradske uprave Grada Križevaca.

Prošle godine uspostavljen je sustav upravljanja dokumentima čime su unaprijeđeni poslovni procesi i rad uprave, uveden je elektronički potpis, a samim time smanjena je i potrošnja papira što je u skladu s trendovima očuvanja prirode i okoliša.

U sklopu novog web sjedišta Grada Križevaca uveden je novi geografski informacijski sustav putem kojeg stanovnici mogu pristupiti podacima prostorno-planske dokumentacije, katastra i zemljišnih knjiga te vidjeti u kojim se zonama nalaze njihove čestice, kakvi su prostorni planovi na tom području kao i komunalne podatke. U sklopu ovog sustava implementirana je i aplikacija Popravimo.hr koja građanima omogućuje da u nekoliko koraka prijave problem ili neki nedostatak vezano uz prometnu ili komunalnu infrastrukturu ili javne objekte na području grada.

Vezano

Komentari su zatvoreni.