Donesen Proračun Grada Križevaca za 2019. godinu

Foto: Dijana Marković

U Velikoj vijećnici Grada Križevaca jučer, 3. prosinca održana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca na kojoj se raspravljalo o 22 točke dnevnog reda. Jedna od najvažnijih točaka dnevnog reda bilo je donošenje Proračuna Grada Križevaca za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, a koji je uvodno obrazložio zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško s obzirom da je gradonačelnik Mario Rajn bio odsutan zbog zdravstvenih problema.

Proračun Grada za 2019. godinu iznosi 89.982.915,00 kuna, a neke od njegovih važnijih stavaka su povećanje sredstava za mjesne odbore i sportske klubove, pokretanje stipendija za deficitarna zanimanja, sufinanciranje rušenja starih kuća u centru grada, zapošljavanje još jednog logopeda, projektiranje nove sportske dvorane kod Osnovne škole Ljudevita Modeca i dodatnih učionica čime bi se stekli preduvjeti za jednosmjensku nastavu, povećavaju se sredstva za financiranje programa i projekata udruga, a smanjuju se sredstva na pokroviteljstvima gradonačelnika radi postizanja transparentnijeg financiranja udruga. Modernizirat će se i ceste za što je osigurano 1,2 milijuna kuna, kreću prvu radovi u sklopu Aglomeracije i to u Ulicama Marijana Detonija i Dragutina Renarića, nastavlja se obnova Velike dvorane Hrvatskoga doma, a neefikasna živina javna rasvjeta zamijenit će se novom led rasvjetom.

Zamjena javne rasvjete financirat će se kroz kredit koji će se isplatiti od ušteda objasnio je zamjenik Šaško dodavši: „Ukupno planirana sredstva su oko 4 milijuna kuna kroz kredit. Zašto kroz kredit? Znači trenutno ne postoji fond na koji bi se mogli javiti, a ukoliko Fond za zaštitu okoliša raspiše natječaj rado ćemo se javiti da sufinanciraju. HBOR je baš zato otvorio kredit za modernizaciju javne rasvjete.“

Na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca doneseni su programi rada i financijski planovi za 2019. godinu dječjih vrtića, osnovnih škola, ustanova u kulturi, Javne vatrogasne postrojbe, Vatrogasne zajednice, Zajednice športskih udruga, Zajednice tehničke kulture i Gradskog društva Crvenog križa.

Donesen je i Program potpora u poljoprivredi za 2019. godinu u iznosu od 450.000,00 kuna i Program potpora u gospodarstvu za 2019. godinu u iznosu od 1.245.000,00 kuna te Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih strana zastupljenih u Gradskom vijeću.

Donesene su i II. izmjene i dopune Proračuna Grada Križevaca za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu prema kojima se planiraju ukupni prihodi i primici u iznosu od 83.190.579,83 kuna te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 80.017.896,00 kuna uz planirano pokriće preneseno manjka iz proteklih godina u iznosu od 3.172.683,83 kuna.

Uvodno je s dnevnog reda maknuto donošenje Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Križevaca i Odluke o otpisu dugova fizičkim osobama što je pobliže pojasnio zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško istaknuvši: „Ne želim ih uvrijediti, ali ugostitelji nisu nositelji gospodarskog razvoja i nisu ugrožena skupina poduzetnika, već razmišljamo o poticanju poduzetnika koji imaju proizvodnju.“ Ujedno je najavio smanjenje paušalnog poreza privatnim iznajmljivačima i napomenuo kako bi otpis dugova koji nisu socijalni izazvao nezadovoljstvo kod građana koji svoje obveze plaćaju redovito.

Vezano

Komentari su zatvoreni.