Grad uspješno povukao milijun kuna za sufinanciranje dva EU projekta

Grad Križevci javio se na natječaj Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu te uspješno osigurao 981.167,25 kuna za provedbu projekta „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Križevci“ i 57.471,41 kuna za provedbu projekta „I ja odvajam“. Sve zajedno riječ je o 1.038.638,66 kuna bespovratnih sredstava zahvaljujući kojima će se smanjiti komponenta Grada Križevaca u projektima.

Podsjetimo, projektom „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Križevci“ smanjit će se potrošnja energije u vrtiću, povećati primjena obnovljivih izvora energije, a po provedbi projekta zgrada će iz energetskog razreda E prijeći u energetski razred B čime će se poboljšati uvjeti boravka djece u vrtiću dok će se projektom „I ja odvajam“ djelovati prema podizanju svijesti građana o važnosti izbjegavanja nastanka otpada i odvojenog sakupljanja istog kroz jedanaest različitih aktivnosti.

Vezano

Komentari su zatvoreni.