Na Kolegiju gradonačelnika i načelnika sa županom raspravljalo se o aktualnim zakonskim obvezama JLS-a

U prostorijama Županijske uprave u četvrtak, 18. listopada održana je druga sjednica Kolegija gradonačelnika i općinskih načelnika s područja Koprivničko-križevačke županije, koju je sazvao župan Darko Koren, a prisustvovali su joj i zamjenici župana Darko Sobota i Ratimir Ljubić, predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar, pročelnici županijskih upravnih tijela i ravnatelji županijskih ustanova.

Kolegij je otvorio župan koji je zahvalio predstavnicima jedinica lokalne samouprave na dosadašnjoj konstruktivnoj suradnji i sudjelovanju u Kolegiju, kao i na svim upućenim inicijativama.

Prva točka odnosila se na uređenje imovinsko-pravnih odnosa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom, a prezentaciju okupljenima održala je pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Marina Horvat. Kao što je najavio ministar državne imovine Goran Marić prilikom svog posjeta Županijskoj upravi, novi Zakon o upravljanju državnom imovinom, koji je stupio na snagu u lipnju ove godine, sadržava novine kojima se nastoji pomoći jedinicama lokalne samouprave da brže i jednostavnije steknu određeno pravo (vlasništvo, građenje ili služnost) na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. Obzirom na to da je Županija zaprimila upite glede primjene pojedinih odredbi Zakona, jedinicama lokalne samouprave uputila je dopis u kojemu su sadržane upute i informacije oko načina stjecanja spomenutih prava, a također je zatražila očitovanje svih školskih i drugih ustanova kojima je osnivač o neriješenim imovinsko-pravnim odnosima vezanim uz državnu imovinu. Na Kolegiju su još jednom predstavljene odredbe Zakona te su predstavnici jedinica lokalne samouprave pozvani na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na svom području.

Sljedeća točka bile su informacije o provedbi članka 101. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji se odnosi na programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, koje je predstavio pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Marijan Štimac. Programi raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u jedinicama lokalne samouprave obuhvaćaju ukupno 5.705 ha na području Županije, a sedam jedinica lokalne samouprave donijelo je programe u zakonskom roku te su izdana pozitivna mišljenja Županije. Do kolovoza ove godine izrađeno je i predano Ministarstvu deset programa, za dva su dobivene suglasnosti, a očekuje suglasnost i za ostale. Također, sedam programa trenutno se nalazi u različitim fazama prikupljanja dokumentacije, a sukladno Zakonu, programe izrađuju jedinice lokalne samouprave ili ugovorni partner, zatim se šalje se na suglasnost u Upravni odjel te se nakon primljene suglasnosti program objavljuje u Službenom glasniku. Pročelnik Štimac najavio je kako će uskoro biti održan sastanak u Ministarstvu te kako je Županija na raspolaganju jedinicama lokalne samouprave za svu potrebnu pomoć.

Pročelnik Štimac članovima Kolegija pojasnio je i koje pripremne radnje trebaju obaviti u sklopu projekta kastracije pasa u romskim naseljima, a sukladno novom Zakonu o zaštiti životinja. Sve jedinice lokalne samouprave bile su dužne  provesti potpunu kontrolu mikročipiranja pasa, a Zakon im je također dao ovlasti propisivanja trajne sterilizacije kao učinkovite metode kontroliranja populacije kućnih ljubimaca, što je potrebno uvrstiti u gradske, odnosno općinske odluke. Ujedno je zamolio okupljene da kao pripremu za izradu Akcijskog plana dostave broj naselja, osoba i mirkočipiranih pasa na svom području, kako bi se moglo što prije zatražiti financiranje resornog Ministarstva.

Zatim je član HGSS stanice Koprivnice Danijel Petrović predstavio rad i ulogu HGSS-a kroz prezentaciju „HGSS – sigurnost i poluga razvoja“. Uz pojašnjenje ustroja i javnih ovlasti, na Kolegiju je rečeno kako sukladno dosadašnjim podacima i Procjeni opasnosti na teritorijalnom području Koprivničko-križevačke županije, provedenim intervencijama, akcijama spašavanja i potražnim akcijama, postoji evidentna potreba za nastavkom djelovanja i daljnjeg jačanja HGSS-a. Načelnici općina izrazili su zadovoljstvo suradnjom s HGSS, kao i želju za nastavkom i proširivanjem te suradnje u obliku organizacije vježbi spašavanja. Na kraju je zaključeno kako HGSS zajedničkim djelovanjem u zajednici stvara polugu razvoja koja direktno utječe na povećanje sigurnosti, gospodarskog rasta te jačanje lokalne i regionalne uprave i samouprave.

Posljednja točka dnevnog reda odnosila se na postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada i naplatu naknade za zadržavanje koja je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a tom je prilikom pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Damir Petričević skrenuo pažnju okupljenima da redovito dostavljaju potvrde o plaćenim naknadama, odnosno da se izvrše naplate istih, jer bez dostavljene nisu u mogućnosti završiti postupak izdavanja rješenja o izvedenom stanju.

Kolegij je bio prilika za razmjenu iskustava načelnika i gradonačelnika, koji su se i na ovoj sjednici aktivno uključili u raspravu sa svojim prijedlozima.

Vezano

Komentari su zatvoreni.