U gradskoj upravi održan radni sastanak na temu vodoopskrbe prema Apatovcu

Križevački gradonačelnik Mario Rajn, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić, saborski zastupnik Branko Hrg i direktorica Vodnih usluga d.o.o. Helena Kralj Brlek održali su u srijedu radni sastanak na temu projekta vodoopskrbe prema Apatovcu čime bi se zadovoljile potrebe za vodom mještana Apatovca, ali i šireg područja.

Tom je prilikom gradonačelnik Mario Rajn još jednom naglasio da je važno da se problem vodoopskrbe Apatovca riješi što prije: „Održali smo sastanak na temu projekta vodoopskrbe prema Apatovcu i jednom proširenom projektnom pristupu gdje bi zadovoljiti potrebe i drugih naših mještana u tom području. U ovom trenutku dogovorili smo da stručne službe pripreme točno projekte, a onda ćemo mi dalje kroz pripremu proračuna nastojati pronaći najbolje rješenje za naše sugrađane u partnerstvu s Hrvatskim vodama i podršku saborskog zastupnika.“

Zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić istaknuo je zadovoljstvo dogovorenim na sastanku: „Izuzetno me raduje što su svi potencijali Križevaca u ovom kontekstu suradnje s Hrvatskim vodama u ovom trenutku maksimalno iskorišteni i ne vidim prepreke ni jednom projektu.“

Želja je da se kod rješavanja pitanja vodoopskrbe Apatovca pokuša riješiti i pitanje vodoopskrbe Gornje i Donje Glogovnice, Ivanca, Jarčana i Marinovca i da pokušamo staviti sve u jedan paket jer se tu očekuje značajan broj priključaka s obzirom da nema vode i da ljudi imaju značajan problem s vodoopskrbom,“ naglasio je saborski zastupnik Branko Hrg nakon održanog sastanka.

Vlada dala Cedeviti koncesiju za apatovečku vodu na 30 godina

Hrvatska vlada je na jučerašnjoj sjednici, nakon prethodno pribavljenih Koncesijskih uvjeta Hrvatskih voda, donijela odluku o davanju koncesije društvu Cedevita d.o.o. za zahvaćanje voda namijenjenih za ljudsku potrošnju, uključujući mineralne vode, radi stavljanja na tržište u izvornom ili prerađenom obliku, u bocama ili drugoj ambalaži.

Koncesija se odnosi na pravo zahvaćanja voda iz zdenca BA-2, na k.č.br. 5984/1, PUT ČERET, ukupne površine 6397 m², upisane u zk.ul.br. 613, k.o. Apatovec, javno dobro putovi u općoj uporabi u vlasništvu Grada Križevci, (koordinate zdenca HTRS96 E= 505005.11 N= 5112157.67) u ukupnoj količini do q = 0,5 l/s, odnosno do maksimalne količine Q= 7.000 m3/god.

Koncesija se daje na rok od 30 godina, a koncesionar je dužan plaćati naknadu za koncesiju koja se sastoji od jednokratne u iznosu 105.000,00 kn i godišnje naknade za koncesiju, koju će Hrvatske vode određivati nakon isteka svake pojedine godine korištenja koncesije, za ukupnu količinu zahvaćene vode, sukladno odredbama važećeg akta kojim se uređuju uvjeti davanja koncesije za gospodarsko korištenje voda u toj godini.

Vezano

Komentari su zatvoreni.