U utorak koncert pijanistice Nade Majnarić i violiniste Anđelka Krpana

Pučko otvoreno učilište Križevci i Glazbena škola Alberta Štrige Križevci pozivaju na koncert pijanistice Nade Majnarić i violiniste Anđelka Krpana, koji će se održati u utorak, 4. rujna 2018. u 19.30 sati u koncertnoj dvorani Glazbene škole. Na programu su djela Schuberta, Dvoraka, Uhlika i Debussyja. Koncert je ostvaren uz financijsku potporu Ministarstva kulture RH i grada Križevaca, a ulazak je slobodan.

Nada Majnarić odrasla je u Ravnoj Gori u Gorskom kotaru. Srednju glazbenu školu završila je u Zagrebu u razredu Blaženke Zorić. Kao stipendistica fonda Koncertne direkcije Zagreb (osnivač Ivo Pogorelić) od 1985. nastavlja studij u Beču na Hochschule für Musik und darstellende Kunst kod Paula Badura-Skode, u čijoj klasi diplomira 1990. Magistrirala je na Akademiji u Stuttgartu kod Olega Maisenberga. U sezoni 1993/94., kao stipendistica European Mozart Foundation (umjetničko vodstvo Sandor Végh) intenzivno se bavi komornom glazbom. Osim toga radi sa Sarah Mariom Sargent, Georgom Ebertom i Franzom Zettlom. Pohađala je majstorske tečajeve kod E. Timakina, A. Valdme, N. Starkmanna, A. Satza i F. Radosa, a korepetirala je majstorske tečajeve D. Schwarzberg, P. Vernikova, C. Altenburgera, W. Berrija, G. Hojosa, S. Arnolda i B. Slokara. Bila je službeni korepetitor na međunarodnim violinističkim natjecanjima Vaclav Huml u Zagrebu i Fritz Kreisler u Beču. Za postignute rezultate dobitnica je Bösendorferove stipendije u 1997. godini.

Od 1995. godine radi na Konzervatoriju u Beču kao korepetitor. Dobitnica je najviših nagrada na međunarodnim natjecanjima u Beču (Steinway), Varaždinu (Bach – Händel – Scarlatti), Senigalliji, u Švedskoj (prva nagrada) i na natjecanjima komorne glazbe u Firenzi (Premio Vittorio Gui) s violinisticom Jalle Feest i Trstu (Trio di Trieste) s violinisticom Maki Itoi. Na međunarodnom pijanističkom natjecanju EPTA-e u Zagrebu nagrađena je za najbolju izvedbu skladbe Borisa Papandopula. Uz mnogobrojne nastupe diljem svijeta, u Društvu za glazbeni teatar u Beču održala je do sada više od 80 koncerata. Za nosač zvuka Hrvatske sonate zajedno s violinistom Anđelkom Krpanom dobitnica je diskografske nagrade Porin u dvije kategorije. Osnivačica je i umjetnička voditeljica Festivala komorne glazbe u Ravnoj Gori.

Anđelko Krpan (Zagreb, 1967.) diplomirao je violinu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, u razredu Kristijana Petrovića, te 1995. magistrirao na Hochschule für Musik und darstellende Kunst u Beču kod Dore Schwarzberg. Usavršavao se na majstorskim tečajevima kod Yfraha Neamana, Igora Ozima te na Menuhin Music Academy u Gstaadu. Solistički je nastupao u Švedskoj, Austriji, Italiji, Rusiji i Ukrajini. Kao solist surađivao je s Orkestrom Muzičke omladine Gaudeamus, Društvenim orkestrom HGZ-a, Simfonijskim orkestrom HRT-a, Zagrebačkom filharmonijom, Karelijskom filharmonijom, Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, Hrvatskim komornim orkestrom, Varaždinskim komornim orkestrom i Zagrebačkim komornim orkestrom. Bio je član Bečke komorne filharmonije (1990.-93.), zatim član Zagrebačkih solista (1993.-97.), koncertni majstor Zagrebačkih solista (1997.-2002.), koncertni majstor Orkestra HNK iz Zagreba (2002.-2006.), a od 1995. predaje violinu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Jedan je od utemeljitelja i prvi violinist Gudačkoga kvarteta Sebastian.

Osvojio je prvu nagradu na Međunarodnom violinističkom natjecanju Alpe-Adria u Italiji (1988.), Nagradu HGZ-a (1989.), šestu nagradu na Međunarodnom violinističkom natjecanju Václav Huml u Zagrebu (1993.), Nagradu Muzičke omladine Ivo Vuljević za najboljeg mladoga glazbenika Hrvatske u 1993. godini. Godine 1999. odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića. 2008. dobio je nagradu Milka Trnina Hrvatskog društva glazbenih umjetnika za iznimne umjetničke dosege. S gudačkim kvartetom Sebastian, pijanisticom Nadom Majnarić, te violistom Markom Generom snimio je više od deset CD-a za izdavačku kuću Croatia Records. Dobitnik je diskografske nagrade Porin za CDHrvatske sonate ostvaren u suradnji s pijanisticom Nadom Majnarić. Ovo je njihovo četvrto zajedničko diskografsko izdanje.

Vezano

Komentari su zatvoreni.