Podravsko-prigorski vatrogasci kreću na 6. smjenu redovnih dislokacija

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini te zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske Slavka Tucakovića, u četvrtak, 30. kolovoza podravsko-prigorski vatrogasci kreću na 6. smjenu redovnih dislokacija.

Na otočje Brijuni bit će upućeno četiri djelatnika Javne vatrogasne postrojbe Koprivnica, a na dislokaciji će se nalaziti i terensko vatrogasno vozilo TAM 110 T-10 opremljeno visokotlačnom pumpom i spremnikom sa 1800 litara vode te pripadajućom opremom za gašenje požara otvorenog prostora i požara u objektima, u vlasništvu Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice. Istog dana, 30. kolovoza, izvršit će se povrat u matičnu postrojbu vozila koje se nalazilo na otoku Mali Brijun, dok će se prijevoz vatrogasaca i opreme obaviti kombi vozilom Javne vatrogasne postrojbe grada Koprivnice.

Na šestu smjenu redovnih dislokacija na Konavle bit će upućena dva vatrogasca iz DVD-a Virje, kao i navalno vozilo koje posjeduje 4,5 m 3 vode i 400 litara pjenila, u vlasništvu DVD-a Virje, a koje je opremljeno i Motorolom DM 4601. Za prijevoz vatrogasaca i opreme poslužit će kombi vozilo DVD-a Virje.

Na otok Lastovo bit će upućena dva djelatnika JVP Đurđevac i jedan djelatnik JVP Križevci, kao i pripadnici DVD-a Bukovje i DVD-a Ferdinandovac. Sukladno zapovijedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika na dislokaciji će se nalaziti i šumsko terensko vozilo opremljeno kombiniranom pumpom NH 30, spremnikom sa 4500 litara vode i 200 litara pjenila i krovnim bacačem, koje je opremljeno i kompletnom opremom za gašenje požara i hidrauličkim alatom „Lukas“ za potrebe tehničkih intervencija. Vozilo je u vlasništvu Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac. Na dislokaciji će se nalaziti i višenamjenska auto-cisterna, kapaciteta 7000 litara vode, opremljena kompletnom opremom za gašenje požara te radio-vezom. Prijevoz vatrogasaca iz Đurđevca izvršiti će se vozilom u vlasništvu JVP Đurđevac do Križevaca, a dalje vozilom  JVP Križevci do trajektne luke Split.

Vatrogasci upućeni na dislokacije zadovoljavaju sve uvjete propisane Zakonom o vatrogastvu i podzakonskim aktima, a opremljeni su propisanom osobnom i zaštitnom opremom za gašenje požara otvorenog prostora i požara na građevinama. Šesta smjena dislokacije traje 15 dana, a očekuje se da će, kao i  prethodnih godina, redovne dislokacije završiti najkasnije do 30. rujna ove godine.

Vezano

Komentari su zatvoreni.