Traže se mladi predstavnici u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe

Foto: hrvzz.hr

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe nastavlja s provedbom inicijative „Rejuvenating politics“ i u 2019. godini te poziva sve zainteresirane mlade da se prijave za sudjelovanje na sjednicama Kongresa. Cilj ove inicijative je stvaranje prostora za dijalog između mladih delegata i izabranih lokalnih i regionalnih predstavnika te će na taj način mladi moći izraziti mišljenje na teme o kojima će raspravljati zastupnici Kongresa.

Sudjelovanje na sjednicama Kongresa jedinstvena je prilika za mlade da steknu međunarodno iskustvo, budu dio skupine mladih aktivista, međusobno se povežu i daju doprinos raspravama jačajući tako ulogu Kongresa u osnaživanju mladih. Izabrani hrvatski predstavnik sudjelovat će na proljetnoj i jesenskoj plenarnoj sjednici i provesti projekt na lokalnoj i/ili regionalnoj razini koji će imati fokus na ciljeve Kongresa u 2019. godini.

Koje uvjete mladi delegati moraju ispuniti za sudjelovanje u inicijativi?

  • biti motivirani za razvoj i jačanje dijaloga između mladih i izabranih predstavnika koji djeluju na lokalnoj i regionalnoj razini
  • imati između 18 i 30 godina
  • biti stanovnik jedne do država članica Vijeća Europe najmanje pet godina te živjeti u toj zemlji koju predstavljaju tijekom 2019. godine
  • biti aktivni u radu s mladima na lokalnoj i regionalnoj razini
  • biti spremni sudjelovati u svim aktivnostima uključujući i pripremu projekta na lokalnoj/regionalnoj razini
  • biti zainteresirani aktivno sudjelovati u procesu donošenja javnih politika na lokalnoj i/ili regionalnoj razini
  • tečno govoriti engleski jezik

Plenarne sjednice Kongresa održat će se od 2. do 4. travnja te od 29. do 31. listopada, a izabranim sudionicima u potpunosti će biti pokriveni troškovi putovanja i smještaja. Svi zainteresirani kandidati svoju prijavu mogu poslati do 17. rujna 2018. godine. Više informacija o ovoj inicijativi možete pronaći na poveznici: https://rm.coe.int/call-for-applicants-2019-en-fin/16808c489b

O Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Europe savjetodavno je tijelo Vijeća Europe koje predstavlja lokalne i regionalne vlasti. Kongres je 1994. godine osnovao Odbor ministara, a čine ga 291 zastupnik i 291 zamjenik, birani izravno za lokalne ili regionalne vlasti te dužnosnici njima izravno odgovorni. Glavni cilj je osigurati sudjelovanje lokalnih i regionalnih vlasti u procesu europskoga ujedinjenja i u radu Vijeća Europe, a jedna od njegovih najvažnijih zadaća je promicanje lokalne i regionalne demokracije te jačanje prekogranične i međuregionalne suradnje u proširenoj Europi. Kongres se bavi svim političkim pitanjima koja se tiču lokalnih i regionalnih vlasti, a posebno pitanjima lokalne i regionalne autonomije, urbanizma i prostornoga uređenja, zaštite okoliša, kulture, prosvjete, socijalnih služba i zdravstva.

Vezano

Komentari su zatvoreni.