Vijećnici izglasali Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu

Na jučerašnjoj 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca, vijećnici su usvojili Izmjene i dopune Proračuna Grada Križevaca za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu. Prema ovim Izmjenama, ukupni plan prihoda i primitaka iznosi 107.516.578,18 kuna dok ukupni plan rashoda i izdataka iznosi 103.143.846,00 kuna.

Uvodno je ovu točku dnevnog reda predstavio gradonačelnik Mario Rajn naglasivši kako je u rebalans stavljena rekonstrukcija Frankopanske ulice te kako po prvi puta Grad Križevci kreće u financiranje nabave udžbenika za učenike osnovnih škola i nabavu tableta za učenike petih razreda Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Križevci koja je uključena u projekt e-škole i opremljena je potrebnom infrastrukturom: „Zaista vjerujem da ovakve mjere, osim doprinosa statusa Grada – prijatelja djece, našim sugrađanima mogu osigurati lakši život, a vjerujem da će imati dugoročne demografske učinke.“

S obzirom da je na sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca održanoj 4. prosinca 2017. godine usvojen Gradski proračun s planom prihoda i primitaka u iznosu 67.205.720,00 kuna te planom rashoda i izdataka u iznosu 66.205.720,00 kuna ovo značajno povećanje sredstava rebalansom objasnila je viša savjetnica za proračun i financije Marija Podolski. Istaknula je kako su ove Izmjene uvjetovane donošenjem nove Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Križevaca, koja je stupila na snagu 01. veljače 2018. godine, kojom su ukinuta postojeća upravna tijela i osnovana nova, a zbog čega je bilo potrebno uskladiti organizacijsku strukturu Proračuna s novom Odlukom.

Također, jedna od okolnosti je i novi Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čime su povećani prihodi Grada od poreza na dohodak. Konkretno, 31. svibnja ove godine Grad je od poreza na dohodak ostvario 19 milijuna kuna dok je u isto vrijeme prošle godine taj iznos bio 12 milijuna kuna. Pored toga, napomenula je kako je jedna od okolnosti i manjak Grada Križevaca iz prethodnih razdoblja koji će se u 2018. godini pokriti u većem iznosu nego što je to bilo planirano sukladno Planu sukcesivnog pokrića.

Osim toga, Grad Križevci je s Ministarstvom državne imovine tijekom 2018. godine sklopio Ugovor o darovanju nekretnina kojim Republika Hrvatska daruje Gradu Križevcima nekretnine na prostoru bivše vojarne u Križevcima ukupne vrijednosti 23.670.000,00 kuna. Sukladno odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu za donacije nefinancijske imovine iskazuju se prihodi i rashodi, stoga je navedeno darovanje Izmjenama i dopunama Proračuna uvršteno u plan prihoda i rashoda.

Osim ove točke dnevnog reda, vijećnici su razmatrali i Izvješće o radu i financijskom poslovanju Križevačkog poduzetničkog centra za 2017. godinu koje je u prošloj godini poslovalo s dobiti od 184.265,00 kuna.

Donesena je i Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Križevaca kojom se investitorima koji grade poslovne ili gospodarske građevine na području Grada Križevaca mogu odgoditi rokovi plaćanja komunalnog doprinosa do prijave početka građenja. Ova Odluka zamišljena je kao porezno rasterećenje poduzetnika i mjera za privlačenje novih investicija.

Na kraju sjednice, vijećnici su jednoglasno usvojili i Odluku o dodjeli besplatnih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava učenicima osnovnih škola Grada Križevaca za nastavnu godinu 2018./2019. Grad Križevci će kao osnivač dviju osnovnih škola – Osnovne škole „Vladimir Nazor“ i Osnovne škole Ljudevita Modeca – osigurati za učenike obiju škola besplatne udžbenike kao i radne bilježnice za učenike od prvog do četvrtog razreda i geografske atlase za učenike petih razreda.

Učenicima će udžbenici biti dodijeljeni prvog dana nastave, a roditelji odnosno skrbnici će biti u obvezi potpisati revers kojim će jamčiti kako će udžbenike do početka sljedeće nastavne godine vratiti u primjerenom stanju kako bi ih mogle koristiti i sljedeće generacije. Grad je za tu namjenu osigurao 1.250.000,00 kuna, a postupak nabave udžbenika, radnih bilježnica i geografskih atlasa provodit će osnovne škole.

S 13 glasova protiv i 7 glasova za, vijećnici nisu prihvatili Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu Turističke zajednice Grada Križevaca.

Vezano

Komentari su zatvoreni.