ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA POWER “INKLUZIJA POČINJE NAMJEROM”, 24. I 25.11.2015.

U Zagrebu se 24. i 25.11. održala završna konferencija projekta POWER – PersOns With disabilities for Equal Rights pod nazivom „Inkluzija počinje namjerom“.

Prezentirane su tri zagovaračke kampanje osmišljene i provedene u sklopu projekta: inkluzivno obrazovanje, prijevoz osoba s invaliditetom iz ruralnih područja te širenje Mreže socijalnih usluga. Upravo te tri kampanje proizašle su iz niza edukacija kojim su prisustvovale 32 udruge osoba s invaliditetom te su odabrale ta tri problema kao teme na kojima žele svoje novonaučene zagovaračke vještine provesti u djelo.

U sklopu kampanje za inkluzivno obrazovanje tiče, potvrđeni su ključni problemi u trenutnom osiguranju inkluzivnog obrazovanja za učenike/ice s teškoćama u razvoju: nejednaka dostupnost usluga podrške diljem Hrvatske, neujednačena kvaliteta te neusklađeni pristupi provedbe koji su povremeni, projektni i time ugrožavaju inkluziju te djece u društvo. Planirane su reforme od strane države za osiguranje sustavne podrške kroz buduće Centre podrške, definiranje standarda usluga i kontrole pružanja istih. Organizacije civlinog društva već više od jednog desetljeća odgovaraju na potrebe djece s teškoćama u obrazovanju i time su nadoknađivale nedostatke sustava podrške od strane države. Stoga Inicijativa za inkluzivno obrazovanje traži da se stručnost, entuzijazam i iskustvo organizacija civilnog društva sustavno uključi u budući model osiguranja podrške inkluziji u obrazovanje djece s teškoćama.

Za kampanju širenja mreže socijalnih usluga tiče, važno je napomenuti kako se i udruge osoba s invaliditetom i Ministarstvo socijalne politike i mladih slažu se da je potrebno provesti kvalitetnije mapiranje potreba osoba s invaliditetom (kao i ostalih korisnika/ica socijalnih usluga), jer je to preduvjet za socijalno ugovaranje. Iz perspektive organizacija civilnog društva, taj proces je i dalje vrlo kompliciran i nejasan te priznaje samo usluge koje su definirane Zakonom o socijalnoj skrbi. Problem je što još uvijek postoji velik dio usluga u sustavu koje udruge provode, no u Zakonu nisu navedene te time ostaju „nevidljive“, iako su osobama s invaliditetom neophodne kako bi mogle funkcionirati kao ravnopravni članovi/ice društva.

U sve tri kampanje provedene u sklopu projekta, jedna od niti vodilja tj. preporuka svim nadležnim tijelima o kojima ovisi položaj OSI u društvu je da udruge imaju specifične ekspertize koje ne bi trebale biti zanemarene ili previđene u daljnjim planiranjima pravilnika, strategija, osnivanjima centara znanja i sve ostalo što je u planu Ministarstava – udruge su time Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta te Ministarstvu socijalne politike i mladih poručile „Iskoristite nas!“,

Pitanje cjelovite inkluzije osoba s invaliditetom je političko pitanje. Na konferenciji smo željeli/le saznati postoji li ili ne postoji NAMJERA donositelja/ica odluka, iz koje se onda može cjelovita integracija OSI postaviti kao politički prioritet društva, bez obzira na to koje političke stranke trenutno vode državu, jer INKLUZIJA POČINJE NAMJEROM.

Cilj projekta POWER bio je ojačati kapacitete zagovaranja organizacija civilnog društva za osobe s invaliditetom (OSI) u Hrvatskoj za zagovaranje politike usmjerene na poticanje zapošljavanja, socijalne uključenosti i poboljšanje kvalitete OSI kroz obrazovanje, izgradnja partnerstva i provedbi javnog zagovaranja i motivacijske programe za OSI.

Projekt provodi Centar za građanske inicijative Poreč u partnerstvu s Institutom za razvoj tržišta rada Zagreb, Društvom distrofičara Istre i udrugom Bubamara – udruga osoba s invaliditetom, a kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Uresd za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Više o projektu možete doznati na web stranici projekta POWER: http://www.power-osi.hr/ .

Izvor: Udruga invalida Križevci

Vezano

Komentari su zatvoreni.