Potpore isključivo prijavljenima na natječaj

KCKZZ_Koprivnicko_krizevacka_zupanija_KoprivnicaKOPRIVNICA – Tijekom listopada Koprivničko-križevačka županija uputit će poziv za sufinanciranje javnih potreba u kulturi, te programa i projekata udruga. Viša savjetnica u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Vesna Peršić Kovač kaže da na natječaju očekuju dosadašnje korisnike, kao i sve one koji smatraju da imaju dobro osmišljeni projekt. No za razliku od prethodnih godina, naglasila je, to će biti jedini način sufinanciranja projekata i programa.
– Način da udruga pošalje zamolbu tijekom godine i traži donaciju odnosno sponzorstvo će se sve manje prakticirati i zbog toga je evo važno da naši korisnici čuju tu informaciju i da se jave, kazala je V. Peršić-Kovač.

Primjenjivat će se i novi kriteriji za dodjelu novca, opći i posebni.
– Opći kriteriji će se odnositi na sve prijavitelje, dok se posebni kriteriji odnose na svako područje zasebno, s obzirom da mi imamo programe iz muzejsko-galerijske djelatnosti, državnih i županijskih manifestacija, bibliotekarstva, zatim imamo zaštitu spomenika kulture i sakralnih objekata, navela je.

Posebni kriteriji bit će primjenjivani i za udruge, jer jasno je da po istima ne mogu se vrednovati primjerice programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i onih iz zdravstva ili osoba s invaliditetom. Novosti će biti i u potpomaganju izdavačke djelatnosti; naime Županija je prošlih godina pomagala autore otkupom njihovih završenih, tiskanih djela, a kako je uočeno da mnogi u općoj besparici imaju teškoće u pripremi i samom izdavanju knjiga, Kulturno vijeće je odlučilo ubuduće pokrivati upravo te troškove. Vesna Peršić Kovač zadovoljna je i činjenicom da ove u odnosu na prošlu godinu nisu smanjivani iznosi, pa je za programe udruga izdvojeno 946.000, a za one u kulturi 1,989.000 kuna.(RKC)

Vezano

Komentari su zatvoreni.